Logo DWPN

Publikacja
Dodaj do ulubionychPolsko – niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XX Seminarium Śląskiego, już dostępna - w formacie PDF!


Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce polsko-niemieckiej w naszym regionie organizowaną wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza oraz  Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XX Seminarium Śląskiego z 2015 roku, którego tematem przewodnim było: „Przeszłość - przyszłości.  Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 r.“

W tomie pokonferencyjnym składającym się z 16 referatów skoncentrowano się na Polsce a szczególnie na regionach tak zwanych Ziem Zachodnich i Północnych (ZZiP), na których po 1945 nastąpiły jedne z najbardziej radyklanych przemian społecznych i historycznych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkuset lat historii w Europie. Dodatkowym utrudnieniem była niemalże całkowita wymiana ludności w niektórych miejscowościach, tak więc nowi mieszkańcy tych terenów stykali się siłą rzeczy z historią tego narodu, od którego dopiero co doznali niewyobrażalnych cierpień, jakie spadły na ich własny naród. Było to wyraźnie dodatkową przeszkodą, która utrudniła proces identyfikacji z nowym otoczeniem, którego nawet władze komunistyczne nie były w stanie do końca wspomóc poprzez próby budowania mitu o prastarych polskich  Ziemiach Odzyskanych, które w 1945 r. powróciły do Macierzy. Sytuacja bywała nawet jeszcze bardziej skomplikowana na takich terenach jak Góry Śląsk, gdzie część ludności pozostała w swych rodzinnych stronach i - co naturalne – reprezentowała inną optykę historyczną niż ludność napływowa. Pochylono się również nad wymazaną w znacznym stopniu z powszechnej świadomości i przestrzeni publicznej historię Żydów i jej znaczenie dziś po holokauście.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polsko-niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XX Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl

Zrealizowano dzięki dotacji Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Logo Sachsen« powrót do listy


PRZEKAŻ 1%
NEWSLETTER


   
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
Akademia dziennikarstwa
Kuźnia Młodych Liderów
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego