Logo DWPN

Publikacja
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna w polskiej wersji językowej, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego, dostępna w formacie PDF!


Publikacja pokonferencyjna w polskiej wersji językowej, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego, dostępna w formacie PDF!

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce polsko-niemieckiej w naszym regionie organizowaną wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza oraz  Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XVIII Seminarium Śląskiego z 2013 roku.

XVIII Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim było „Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje” jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, że szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji. XVIII Seminarium Śląskie odbyło się w terminie od 25 – 28 września 2013 r., w Kamieniu Śląskim.

XVIII Seminarium Śląskie poświęcone było tematyce dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego Śląska. Tytuł naszego Seminarium został wybrany nieprzypadkowo, bowiem w roku 2010 weszła w Polsce w życie Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zapisami Konwencji oznacza to generalne zobowiązanie Rzeczypospolitej do prowadzenia działań na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego pozostaje obowiązkiem społecznym, do którego wypełnienia mogą włączać się zarówno instytucje kulturalne, edukacyjne jak i organizacje pozarządowe. Dziedzictwo materialne i niematerialne Śląska to z punktu widzenia dalszego rozwoju tego wyjątkowego regionu zarówno ogromne szanse – jednak często niewykorzystane – jak  i niedocenione walory które powoli zanikają. Wiele obiektów wybudowanych na Śląsku, które przetrwały zawirowania wojen i czasu PRL stanowi dzisiaj wartość kulturową – nasze materialne dziedzictwo kulturowe, które powinno być pielęgnowane. Pojawia się jednak m.in. pytanie, jaki wpływ mamy na to, czy w ogóle i w jaki sposób zabytki są dzisiaj restaurowane i jak powinno zabezpieczać się ich utrzymanie. Rozważyć należy również kwestię, czy historyczne miejsca pamięci należy odnawiać i odbudowywać z zachowaniem ich estetycznej i historycznej wartości.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikalnej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polskojęzyczna publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest tutaj.

Kontakt:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl

Partner:


« powrót do listy


PRZEKAŻ 1%
NEWSLETTER


   
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej
Akademia dziennikarstwa
Kuźnia Młodych Liderów
NASI PARTNERZY
Auswartiges Amt Bundesministerium des Innen Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji VDG Friedrich Ebert Stiftung Konrad Adenauer Stiftung
IFA FWPN Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Samorząd Miasta Gliwice
Goethe Institut Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na śląsku Opolskim Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców województwa Śląskiego