Logo DWPN 1%

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Dodaj do ulubionych

Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/RR/OKP4

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/RR/OKP4, tj. wybór 3 doradców zawodowych, którzy przeprowadzą rozmowy z Kandydatami na Uczestników Projektu połączone obowiązkowo z przeprowadzeniem testu psychologicznego, celem uzyskania opinii dotyczącej predyspozycji Kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

  1. Agnieszka Ponikowska
  2. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa
  3. Ewa ParcejLogotypy partnerów projektu
MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej