Logo DWPN 1%

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3
Dodaj do ulubionychCzłowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Zamówienia

Informacja o wyborze Zespołu Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków

Pobierz (PDF)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego/psychologa

Pobierz (PDF)
MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej