Logo DWPN 1%

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3
Dodaj do ulubionychCzłowiek - najlepsza inwestycja
Projekt: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Kontakt

BIURO PARTNERA PROJEKTU:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. 1 Maja 13/2 (I piętro), 45-068 Opole
tel.: 77 402 51 06
fax.: 77 402 51 15
e-mail: magda.kubica@haus.pl

MENU DZIAŁU

PARTNERZY PROJEKTU

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej