Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMuzeum Śląska Opolskiego oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na wernisaż wystawy: „Ujarzmianie Odry. Regulacja rzeki w XIX wieku w obrębie rejencji opolskiej”.


Wernisaż wystawy: „Ujarzmianie Odry. Regulacja rzeki w XIX wieku w obrębie rejencji opolskiej” 14 listopada 2014 r., o godz. 17.00 w salach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

 

 

 

 

Odra od wieków pełniła ważną rolę społeczno – gospodarczą, była i jest symbolem stosunków polsko-niemieckich. Była naturalnym zbiornikiem wody pitnej oraz żywności, nawadniała uprawy, wzmacniała system obronny, ułatwiała handel, usprawniała komunikację. Z rzeką wiązało się też wiele niebezpieczeństw. Częste wezbrania, zmienność koryta, trudności związane z zabudową i integracją terenów nadrzecznych czyniły z Odry uciążliwe sąsiedztwo. Nieregulowana, wylewała nawet kilka razy w roku, powodując każdorazowo wielkie szkody, niszcząc budynki, mosty i drogi.

Do wieku XVIII prace regulacyjne na Odrze prowadzone były w sposób doraźny. Podejmowane działania dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia brzegów przed wielkimi wodami. Wszelkie inwestycje utrudniał fakt podziału politycznego dorzecza i dopiero zniesienie barier rozdzielających rzekę pomiędzy odrębne organizmy państwowe stworzyło podstawy do podjęcia prac zorganizowanych centralnie. Rozpoczął się ważny dla rzeki i żeglugi etap dziejów. Zasadnicze prace prowadzone były jednak dopiero w latach dziewięćdziesiątych XIX w. W styczniu 1891 r. powołano specjalną administrację budowlaną do zarządzania kanalizacją górnej Oder (Odry) z siedzibą w Oppeln (Opolu), podlegającą bezpośrednio Zarządowi Regulacji Rzeki Odry. Kanalizowany obszar podzielono na trzy departamenty budowlane.

Głównym celem naszej wystawy jest zapoznanie współczesnego odbiorcy z historią regionu przez pryzmat historii Odry. Historia ta świadczy o wielokulturowym doświadczeniu Górnego Śląska, pod względem technologicznym i naukowym.

Poświęcenie ekspozycji temu ciągle, słabo znanemu tematowi stanowi cenne dopełnienie całości wiedzy o rzece granicznej. Szersze spojrzenie na Odrę- jako rzekę łączącą Niemców i Polaków pozwoli na wszechstronne ukazanie historii regionu i przybliży jego mieszkańcom złożoność tego zagadnienia.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w terminie od 14 listopada 2014 br., do 27 lutego 2015 r. w Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Wojciecha 13, w Opolu.« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak

DWPN Opole

tel 77 40 25 105

faks: 77 40 25 115

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Muzeum Śląska Opolskiego

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Współorganizatorzy:

FIUJIFILM Manufacturing Europe B.V

Andrzej Skibniewski

Partner:

Berliński Uniwersytet Techniczny

Wspołfinansowanie: