Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychJesteś członkinią Mniejszości Niemieckiej? – To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!


Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt.: „Jak zostać aktywną liderką Mniejszości Niemieckiej – aktywizacja społeczna kobiet Mniejszości Niemieckiej”, w dniach 14 – 15 listopada 2014r., w Krapkowicach.

 

 

 

 

 

 

Szkolenie nt.: „Jak zostać aktywną liderką Mniejszości Niemieckiej – aktywizacja społeczna  kobiet Mniejszości Niemieckiej”

14 – 15 listopada 2014r.

Zamkowy Młyn, Krapkowice

 

Celem szkolenia jest wsparcie kobiet z Mniejszości Niemieckiej w ich działaniach na rzecz aktywnego udziału w życiu społecznym regionu, a także w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

Dwudniowe szkolenie dla kobiet aktywnych społecznie będzie okazją dla wewnętrznej integracji kobiet mniejszości niemieckiej, posłuży poszerzeniu i wzbogaceniu ich wiedzy na temat różnorakich form motywacji  i aktywizacji, pozwoli zdobyć umiejętności z zakresu bycia liderką oraz przyczyni się do pogłębienia wiadomości na temat networkingu, współpracy pomiędzy członkami Mniejszości Niemieckiej oraz współpracy na poziomie mniejszość – większość.  

 

Tematy podejmowane podczas szkolenia:

  • Jaka jest liderka Mniejszości Niemieckiej w XXI wieku? 
  • „Działaczka Mniejszości Niemieckiej  = kobieta przedsiębiorcza” (rozwój osobisty w pracy  i działalności liderki, godzenie ról rodzinnych, społecznych, zawodowych - problemy  i wyzwania, narzędzia i rozwiązania, kariera zawodowa i przedsiębiorczość kobiet )
  • Jak być liderką MN? (Jakimi cechami powinna wyróżniać się liderka?  Jak być skuteczną liderką? Umiejętność kierowania ludźmi i motywowanie, mobilizowanie dostępnych zasobów  w działalności liderki)
  • Wsparcie lokalnych działaczek – umiejętności społeczne dla kobiet  działających w życiu publicznym (rozwijanie partycypacji obywatelskiej i uczestnictwa mieszkańców we współdecydowaniu; formy i narzędzia partycypacji społecznej, sposoby aktywizowania mieszkańców i mobilizowania do działania, rozwijanie skutecznej współpracy wśród społeczności lokalnej – networking, - nowatorskie metody wprowadzania zmian społecznych, kreowanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, skuteczne prowadzenie spotkań i zebrań)
  • Potencjał społeczny kobiet - po co więcej kobiet we władzy? Skuteczna reprezentacja interesów kobiet mniejszości niemieckiej

Trenerkami podczas warsztatu będą: dr Halina Sobańska, Prezeska Stowarzyszenia „Aktywne Kobiety” oraz Monika Sobańska, Wiceprezeska Zarządu.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi: 40,00 zł. Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: „Szkolenie dla Kobiet MN”)

Termin zgłoszeń: do dnia 10 listopada 2014r. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane mailowo.« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

DO POBRANIA

Program [.doc]

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

PARTNERZY

Finansowanie:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych