Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty: „Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl” – jako narzędzie do pracy z młodzieżą w ramach edukacji regionalnej.


Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami organizuje 17 października br., warsztaty dla przedstawicieli kół DFK oraz nauczycieli prowadzących przedmiot  język niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz przedmiot uzupełniający  „Historia i społeczeństwo, Dziedzictwo Epok”.

 

 

 

Głównym celem warsztatów będzie ukazanie możliwości realizacji tzw. dziesiątego wątku – wątku regionalnego w ramach przedmiotu uzupełniającego „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo Epok”. Przedmiot realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych od 2013 roku.

W ramach w/w warsztatów realizowana będzie następująca tematyka:

  • Merytoryczne wprowadzenie dotyczące historii Śląska;
  • Przedmiot uzupełniający „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo Epok” jako sposób poznania historii dla „nie humanistów”
  • Warsztaty: „Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem” – możliwość realizacji projektu „Archiwum Historii Mówionej” w ramach tzw. dziesiątego wątku HIS.
  • Warsztaty: Edukacyjne możliwości wykorzystania materiałów Archiwum Historii Mówionej jako materiałów pomocniczych do realizacji historii Śląska – dziesiątego wątku Historii i Społeczeństwa.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. W ramach w/w warsztatów wypracowane zostaną konkretne materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w swojej pracy nauczycielskiej a przedstawiciele koła DFK na różnych inicjatywach społecznych na rzecz kultury niemieckiej.

Warsztaty odbędą  się w dnia 17 października (piątek) br. na godzinę 10.00 w opolskiej siedzibie Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2 w Opolu.

Kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy odesłać do dnia 13 października br.,  faksem pod nr. 77 402 51 15 bądź na opolski adres DWPN.« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 05

e-mail: iza.marzodko@haus.pl

DO POBRANIA

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

PARTNERZY

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Finansowanie:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec