Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do udziału w XIX Seminarium Śląskim nt. "Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś – jutro”


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami organizuje w dniach 24-27 września 2014 r. XIX Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim będzie "Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj – dziś – jutro”.

  

 

 

 

Tegoroczna konferencja jest elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu  i Mniejszości Narodowych i Etnicznych i organizowana będzie również we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

 

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

  • 24 września 2014 r., środa Edukacja mniejszościowa a normy prawne
  • 25 września 2014 r., czwartek – Bloki tematyczne:

 

I. Czym jest „dziedzictwo językowe” danej mniejszości narodowej?

II. Rozwiązania prawne w zakresie ochrony języków mniejszości

III. Różnorodne „dziedzictwo językowe” Śląska – język niemiecki i polski w edukacji i życiu religijnym

IV. Dobre praktyki pozaszkolnej edukacji mniejszościowej

  • 26 września 2014 r., piątek – Bloki tematyczne:

 

I. Modele rozwoju edukacji mniejszościowej – od nauczania języka do nauczania  w języku

II. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce / Pozaszkolny kontakt z językiem

III. Edukacja interkulturowa w szkolnictwie

IV. Problematyka związana z nauczaniem języka mniejszościowego w Polsce – aspekt socjologiczny

  • 27 września 2014 r., sobota – Rola podręczników w edukacji językowej mniejszości

 

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.

 

Zapraszamy do udziału w XIX Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 19 września 2014 r.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XIX Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (24.09 – 27.09.2014 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/, http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax: 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

DO POBRANIA

Program [.pdf]

Karta zgłoszenia [.doc]

PARTNERZY

Współorganizatorzy:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Duszpasterstwo Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej

Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza

Patronat honorowy:


Andrzej Buła

Marszałek Województwa Opolskiego

Mirosław Sekuła

Marszałek Województwa Śląskiego

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Patronat medialny:


Finansowanie: 


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji