Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku”


Otwórz szufladę, znajdź rodzinne pamiątki, opisz ich historię, a nastepnie prześlij je do nas i zdobądź atrakcyjne nagrody! Czekamy na Wasze prace jeszcze 1 dzień!

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Otwórz szufladę – I wojna światowa
w rodzinnych pamiątkach
i wspomnieniach na Górnym Śląsku”

 

Z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Konsulat Republik Federalnej Niemiec w Opolu organizują konkurs „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych pamiątkach i wspomnieniach na Górnym Śląsku”, do którego udziału zapraszamy osoby w trzech grupach wiekowych:

  •  13-15;
  •  16-19
  •  20<


Forma nadsyłanych prac konkursowych to zdjęcia lub skany fotografii, pamiątek oraz artefaktów (np.: list, fotografia, pamiętnik, przedmioty militarne, rysunek, muzyka, rzeźba itp.) wraz z historią/opisem obiektu nawiązującym do historii rodziny.

Konkurs ten ma na celu zebranie wszelkich pamiątek i wspomnień rodzinnych obrazujących szeroko pojętą historię, wydarzenia i kulturę tamtych lat. Poprzez pamiątki rozumiane są wszystkie przedmioty, symbole, a także spisane doświadczenia, przeżycia, spostrzeżenia odnoszące się w bezpośredni lub też pośredni sposób do tego okresu. Ideą tego projektu jest również upamiętnienie 100-ej rocznicy wydarzeń I wojny światowej, która przypada w tym roku. Chcemy zwrócić również uwagę na zanikającą pamięć społeczeństwa na ten temat i przypomnieć tym samym często zawiłe losy rodzin Górnego Śląska.

Z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najlepsze prace. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną bezpośrednio przez organizatora.

Prace konkursowe wraz z ich opisem należy wysłać na adres haus@haus.pl bądź nadesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na poniżej wskazany adres:

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice

(z dopiskiem „Konkurs: Otwórz szufladę”)

 

Termin nadsyłania prac mija
16 maja 2014 roku
(decyduje data stempla pocztowego!).

 « wsteczKONTAKT
Natalia Kuczera,
tel. 32 461 20 70,
faks: 32 461 20 71,
e-mail: haus@haus.pl
DO POBRANIA

Regulamin [.pdf]

PARTNERZY


Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu / Konsulat RFN w Opolu


Instytut Śląski w OpoluBiblioteka ŚląskaInstytut Badań Regionalnych
Biblioteki ŚląskiejUniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Historii


Patronat Medialny:

 
ProFuturaDziennik ZachodniWochenblattRadio PlusNowa Trybuna Opolska