Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRusza kolejna edycja szkoleń z cyklu „Wzmacniania Struktur Mniejszości Niemieckiej w Polsce”


Zapraszamy do udziału w spotkaniu nt. Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim” w dniach 9 – 10 maja 2014 r. w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach.

 

 

 

 

 

Rok 2014 jest w Polsce rokiem, w którym odbywają się zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego jak i wybory samorządowe. Szczególnie te drugie wybory są bardzo istotneze względu na aktywność obywatelską społeczeństwa. Dlatego też, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami nadał tegorocznej edycji szkoleń w ramach projektu „Wzmacniania Struktur Mniejszości Niemieckiej tytuł: „Aktywizacja struktur Mniejszości Niemieckiej a współpraca samorządowa na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim”.
Szkolenia skierowane są do członków MN należących do zarządów DFK i innych osób zaangażowanych w działalność swojego koła DFK.

Celem szkolenia jest uświadomienie członkom MN istoty i wagi współpracy pomiędzy organizacjami mniejszości a samorządem w danym regionie. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniach 9 – 10 maja 2014 r. w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach.

Całościowy koszt na jednego uczestnika warsztatów wynosi ok. 500 zł.. Prosimy o dokonanie opłaty w wysokości 20 zł od osoby, która posłuży na częściowe pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Wzmacnianie Struktur MN” w terminie do 6 maja 2014 r.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 5 maja 2014 r. Liczba miejsc jest ograniczona.


« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko,
tel.: 77 40 25 105,
e-mail: iza.marzodko@haus.pl
DO POBRANIA

Karta uczestnictwa [.doc]

Program [.doc]