Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2012


Podsumowanie XII Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego „Europa w obliczu kryzysu; więcej rygoru czy solidarności?”

 

 

 

 

 
Podsumowanie XII Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
„Europa w obliczu kryzysu; więcej rygoru czy solidarności?”

 

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę trzech regionów.

Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom poznania rówieśników z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym Szczycie biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi – w wieku od 17 do 23 lat z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską.

W 2012 roku po raz czwarty młodzi Europejczycy spotkali się w województwie śląskim. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło pytanie: „Europa w obliczu kryzysu; więcej rygoru czy solidarności?” Młodzież podczas 7-dniowego pobytu w Bielsku-Białej miała okazję wziąć udział w debatach i spotkaniach z przedstawicielami różnych szczebli władzy samorządowej oraz parlamentarnej. Ponadto odbyło się szereg warsztatów przygotowujących merytorycznie do debat.

Szczyt rozpoczęto warsztatami integracyjnymi, które ułatwiły międzynarodowej grupie młodzieży wzajemne poznanie się. Dodatkowo przeprowadzono ćwiczenia, które miały zniwelować barierę językową w celu jak najefektywniejszego przygotowania do mających się toczyć dyskusji.

Prze cały tydzień młodzież miała okazję do zadawania pytań politykom i zaproszonym gościom w celu skonfrontowania ich wizji wspólnej Europy z tą, która jest obecnie publicznie dyskutowana i praktykowana. Każde ze spotkań tłumaczone było symultanicznie bądź konsekutywnie, tak aby każdy z uczestników mógł na bieżąco śledzić przebieg spotkania.

Do  grona zaproszonych gości należeli m.in. Jan Olbrycht – Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego; Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego; Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego; Angelica Schwall-Düren – Minister Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii do Spraw Federalnych, Europy i Mediów oraz Majdouline Sbai – Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais.

Przed każdym z zaplanowanych spotkań omawiano na warsztatach podejmowany temat debaty. Dzięki trenerom: Joannie Witelus, Adrianowi Fijolek i Michaelowi Schill, którzy prowadzili warsztaty w języku angielskim i pełnili również rolę tłumaczy konsekutywnych, udało się przełamać bariery w komunikacji pomiędzy uczestnikami, co umożliwiło wymianę doświadczeń zwłaszcza odnośnie przewodniego tematu dot. kryzysu w Europie.

Obok warsztatów i debat pojawiła się tez możliwość poznania bliżej regionu. W trakcie Szczytu zaplanowano podziwianie panoramy Bielska Białej z góry Równica, Czantoria i Góry Żar.

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z największymi bielskimi organizacjami pozarządowymi i zwiedzić zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Wieczorami znajdowano czas na luźniejsze punkty programu, jak np. kręgle lub wspólne posiłki, podczas których można było posmakować polskiej kuchni. Największy zachwyt wzbudziły tradycyjne polskie pierogi, które w ostatni wieczór zaserwowano w Karczmie Rogata w Biesku-Białej.

Jednym z ważniejszych punktów programu był udział w uroczystościach podpisania nowego Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Regionem Nord-Pas de Calais w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oraz podsumowująca debata z przedstawicielami trzech regionów, która odbyła się w piątkowe przedpołudnie w Bielsku-Białej.

W ostatni dzień podczas ewaluacji Szczytu wielu z uczestników zadeklarowało chęć wzięcia udziału w kolejnych projektach. Fakt ten pozwala nam zatem z radością zaprosić na XIII Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2013 roku w Niemczech. Rekrutację przeprowadzi ponownie w okresie wiosennym Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.« wsteczKONTAKT
Mariusz Rotarski, menedżer projektu,
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice,
tel: 32 461 20 70,
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
DO POBRANIA

Program [.pdf]

PARTNERZY


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Patronat medialny:Gazeta Wyborcza