Logo DWPN 1%

Praktyki w DWPN
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej proponuje możliwość podjęcia praktyki w swoich biurach w Gliwicach i Opolu. Oferta przeznaczona jest głównie dla studentów 4-5 roku i absolwentów uczelni wyższych, którzy interesują się stosunkami polsko-niemieckimi i zebrali już pierwsze doświadczenia w dziedzinie (międzynarodowej) pracy nad projektem.

Podczas trwania praktyki kandydaci otrzymają wgląd m.in. w następujące rodzaje działalności:

  • Organizacja projektów kulturalnych i edukacyjnych o tematyce europejskiej i polsko-niemieckiej,
  • Fundraising, pozyskiwanie funduszy unijnych lub innych źródeł finansowania,
  • Public relations,
  • Praca redakcyjna.

Czas trwania praktyki zostanie ustalony indywidualnie, jednakże nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. Jako organizacja pozarządowa, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej nie może zapewnić praktykantom żadnego wynagrodzenia.

Wszyscy kandydaci powinny posiadać umiejętności płynnego posługiwania się językiem niemieckim oraz obsługi komputera (MS Office). Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zakłada, że kandydat jest ubezpieczony zdrowotnie. DWPN nie ma obowiązku ubezpieczania swoich aplikantów. W razie potrzeby praktykanci otrzymają ze strony DWPN pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Do zgłoszenia prosimy załączyć następujące dokumenty:

  • List motywacyjny,
  • CV w formie tabeli z aktualnym zdjęciem,
  • Kopie świadectw (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli dotyczy: świadectwo odbycia stażu),
  • Szczegóły na temat umiejętności językowych kandydata,
  • Preferowany termin rozpoczęcia praktyki, czas trwania etc.

Wybór praktykantów należy do kierownictwa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. DWPN nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia oferty. Jeżeli istnieją ku temu powody, możliwe jest zakończenie praktyki przed upływem ustalonego terminu.« wsteczKONTAKT
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Z dopiskiem: Praktyka
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Z dopiskiem: Praktyka
ul. 1 Maja
13/2
45-068 Opole
haus-opole@haus.pl