Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychGórny Śląsk w trzech odsłonach: literacko, filmowo oraz wielokulturowo


Uwaga! Od 8 października 2012 r. staruje kolejny cykl warsztatów dla nauczycieli i studentów dotyczących niemieckojęzycznych, śląskich pisarzy, filmowców oraz różnorodności kulturowej na Górnym Śląsku.

 

 

 

 

 

 

Region Górnego Śląska oraz jego dziedzictwo jest ważnym elementem w ogólnym programie nauczania. Aby młody człowiek mógł wykształcić swoją osobowość oraz tolerancję w stosunku do innych kultur i społeczeństwa, należy mu uświadomić związek z dziedzictwem własnego regionu. Duża odpowiedzialność spoczywa na szkole, która stara się przekazać młodej generacji wiedzę zarówno na temat tradycji i zwyczajów, jak i znajomość regionalnej historii.

Celem projektu jest organizacja warsztatów dla nauczycieli i przyszłych pedagogów z województwa śląskiego i opolskiego, dotyczących przeprowadzenia kreatywnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. W centrum projektu stoi merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie nauczyciela do pracy z dziećmi i młodzieżą w obrębie historii lokalnej ojczyzny, kulturowej różnorodności i idących za tym konsekwencji, które wynikają z życia w bogatym kulturowo regionie.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie cyklu 3 jednodniowych warsztatów w języku polskim. Prowadzącymi będą wybitni znawcy tematu:

 

GÓRNY ŚLĄSK FILMOWO

Gliwice: 08.10. (pn) 15:00-20:00
Opole: 12.10 (pt) 15:00-20:00
Prowadzący
: prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź,
kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego

GÓRNY ŚLĄSK WIELOKULTUROWO

Gliwice: 17.10 (śr) 15:00-20:00
Opole: 24.10 (śr) 15:00-20:00
Prowadząca:
Magdalena Mazik-Gorzelańczyk,
Prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu, wieloletnia trenerka w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, specjalistka w tematyce polsko-niemieckich wymian młodzieży

GÓRNY ŚLĄSK LITERACKO

Gliwice: 22.10 (pn) 15:00-20:00
Opole:
25.10 (czw) 15:00-20:00
Prowadząca: dr Małgorzata Wysdak,
wykładowca NKJO Opole, Prezes Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia PRO LIBERIS SILESIAE w Raszowej

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa do 05.10 br. dla Gliwic i 10.10 br. dla Opola

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE JEST UDZIAŁ WE WSZYSTKICH 3 PANELACH

 

Miejsce warsztatów:

Warsztaty w Gliwicach odbędą się w siedzibie DOMU WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ, ul. Bojkowska 37

Warsztaty w Opolu odbędą sie w RADIU PLUS OPOLE, ul. Koraszewskiego 7-9

 

 

 « wsteczKONTAKT
Kontakt:

Anna Niemiec,
e-mail: anna.niemiec@haus.pl,
tel. 32 461 20 70,
fax: 32 451 20 71

DO POBRANIA

Formularz zgloszeniowy - Gliwice [.doc]

Formularz zgłoszeniowy - Opole [.doc]

PARTNERZY

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Goethe-Institut w Krakowie