Logo DWPN 1%

Spotkania z cyklu: "Rozmowy o Europie"
Dodaj do ulubionych28 maja oraz 19 czerwca w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim (Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Prawa i Administracji) odbyły się kolejne spotkania z cyklu „Rozmowy o Europie”. Naszymi gośćmi byli: Gamze Özdemir, Maciej Szpunar, Prof. dr Dieter Bingen.

  

 

„ROZMOWY O EUROPIE”

„Migrująca Europa - Migracja zarobkowa i edukacyjna w Unii Europejskiej Na przykładzie Polski i Niemiec”

28 maja 2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta miały przyjemność  zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Europie”. Tym razem rozmawialiśmy z panią Gamze Özdemir, zastępczynią przewodniczącego młodzieżówki SPD z kraju związkowego Schleswig-Holstein na temat migracji zarobkowej oraz edukacyjnej w kontekście Polski i Niemiec na tle Unii Europejskiej.

Dziś w zjednoczonej Europie ze wspólnym rynkiem wewnętrznym lub programami wymiany studenckiej takimi jak ERASMUS nasuwa się pytanie, czy migracja poza granice państwa jest jeszcze czymś wyjątkowym czy staje się już normą? Jakie tendencje są zauważalne w migracji zarobkowej oraz edukacyjnej? Dokąd zmierzają Europejczycy w XXI wieku? Te i wiele innych aspektów emigracji zarobkowej oraz edukacyjnej zostało poruszonych na spotkaniu z cyklu ”Rozmów o Europie”. Uwieńczeniem spotkania była żywa dyskusja pomiędzy licznymi uczestnikami a naszym gościem. Spotkanie poprowadził socjolog z Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Piotr Wróblewski. Całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie w językach polskim i niemieckim.

 

„Polska oraz niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
Co dalej po polskiej prezydencji?”

19 czerwca 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Fundacja im. Konrada Adenauera miały przyjemność  zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Europie”. 19 czerwca spotkali się pan Maciej Szpunar z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Podsekretarz Stanu ds. prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Prof. dr Dieter Bingen, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, by porozmawiać i podzielić się doświadczeniami i refleksjami na temat polskiej oraz niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zastanawialiśmy się między innymi nad znaczeniem polskiej prezydencji oraz wyciągniemy wnioski na przyszłość zarówno dla Polski jak i dla zjednoczonej Europy. W jakim kierunku zmierza Europa, zwłaszcza w aktualnym kontekście, gdy problemy finansowe w krajach strefy euro zdają się zagrażać wspólnocie i wystawiają na próbę możliwości polityki europejskiej? Jaką rolę odgrywają tutaj zarówno Niemcy jak i Polska, która znajduje się poza strefą euro? Rozmowa była moderowana przez znanego dziennikarza pana Marka Czyża z Telewizji Polskiej. Całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie w językach polskim i niemieckim.

 « wsteczPARTNERZY