Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonkurs „Dobry klimat dla rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej


Regionalny Ośrodek EFS w Opolu, informuje, iż trwa konkurs pn. "Dobry klimat dla rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W konkursie mogą wziąć udział gminy i powiaty z całej Polski, które w swoich działaniach podejmują inicjatywy wspierające rodziny.

W tegorocznej edycji Para Prezydencka wskazała 3 kategorie konkursowe:

1. Inicjatywy miedzypokoleniowe

2. Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci

3. Kategoria otwarta: Dobry klimat dla rodziny

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na oficjalnej stronie Prezydenta RP, pod adresem http://www.prezydent.pl/dla-rodziny 

Przedmiotowy konkurs jest doskonałą szansą na wypromowanie i uhonorowanie inicjatyw realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przez gminy i powiaty województwa opolskiego, co będzie stanowiło idealną okazją do promocji realizacji PO KL na Opolszczyźnie i zaprezentowanie zaangażowania instytucji samorządowych w w niniejszym zakresie.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wykazu projektów realizowanych przez Państwa instytucję w ramach PO KL, które zdaniem Państwa mogłyby zostać zgłoszone do w/w konkursu w ramach wyodrębnionych w konkursie kategorii.

Proszę o przesyłanie propozycji projektów do dnia 19 lipca 2012 r. drogą elektroniczną na adres info@opole.roEFS.pl. Przesłane przez Państwa propozycje projektów zostaną zarekomendowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do przedmiotowego konkursu. Beneficjenci wskazani w liście przesłanej do UMWO zostaną osobiście poinformowani o możliwości zgłoszenia ich inicjatyw do konkursu.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej