Logo DWPN 1%

„Głos młodzieży – debaty szkolne”
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza nauczycieli z województwa śląskiego oraz opolskiego do projektu: „Głos młodzieży”. Daj głos młodzieży z Twojej szkoły!

 

 

 

 

 

 

 

„Głos młodzieży – debaty szkolne”

rozpoczynamy nabór!

wrzesień - grudzień 2012 r.
woj. śląskie i opolskie

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz Konsulatem Generalnym RFN poszukuje 5 chętnych szkół z województwa śląskiego oraz opolskiego do udziału w debacie pt.: „Głos młodzieży”. Każda debata będzie składała się z trzech części:

 1. Wstęp wprowadzenie do tematu przez specjalistę trenera poprzez prezentacje na zadany temat.
 2. Część praktyczna – w tej części młodzież będzie musiała wykonać zadanie przedstawione przez trenera. Będzie to świetna okazja do wykazania się kreatywnością i pomysłowością.
 3. Debata oksfordzka – ostatnią częścią spotkania będzie tytułowa debata. Grupa zostanie podzielona na dwa zespoły (za i przeciw) oraz publiczność. Zadaniem grup będzie przygotowanie argumentów na zadany temat i przedstawienie ich w dyskusji. Rolą publiczności będzie ocena wymienionych argumentów i wyznaczenie zwycięskiej grupy.

Debaty odbędą się w szkołach, które wyślą swoje zgłoszenie na adres podany w dolnej części informacji. Spotkanie poprowadzą profesjonalni trenerzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. W projekcie weźmie udział około 60 osób z każdej szkoły. Czas przewidziany na spotkanie to około trzech godzin lekcyjnych. W przerwie przewidziany jest poczęstunek dla uczestników projektu. Poniżej podajemy 4 tematy debat do wyboru:

 1. Porównanie systemów politycznych krajów Europy.
 2. W którym momencie walka związana z ochroną środowiska zacznie blokować rozwój gospodarczy?
 3. Rewitalizacja Górnego Śląska – w jakim stopniu pęd ku nowoczesnemu Zachodowi oraz zjednoczonej Europie wpływa na śląskie tradycje?
 4. Postindustrializm na Górnym Śląsku jako efekt wejścia Polski do Unii Europejskiej. Co pozostało ze śląskości? Tradycja i/albo europejska nowoczesność?

Co powinno zawierać zgłoszenie?

 1. Nazwę szkoły oraz dokładny adres
 2. Temat debaty
 3. Proponowany termin
 4. Dane kontaktowe do pedagoga szkolnego, który będzie osobą kontaktową ze strony szkoły

Celem projektu jest zorganizowanie spotkań młodzieży z profesjonalnymi trenerami, którzy dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu w fachowy sposób omówią i poszerzą wiedzę młodzieży z zakresu tematyki Unii Europejskiej. Projekt będzie miał formę debaty tak, aby każdy uczeń mógł wziąć aktywny udział w dyskusji. Debata w szerszym gronie będzie świetną okazją żeby poruszyć najważniejsze problemy UE i pobudzić młodzież do aktywnej wymiany zdań. Zadane tematy pokazują aktualne problemy, z jakimi boryka się dzisiejsza Europa. Bardzo ważnym czynnikiem w przyszłości UE jest kreatywna młodzież, która będzie w stanie w przyszłości radzić sobie z przeszkodami napotkanymi przez kraje UE.

Serdecznie zapraszamy!

 « wsteczKONTAKT

Mariusz Rotarski, menedżer projektu,
tel. 32 461 20 70,
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl.

PARTNERZY

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu