Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychEuropejski Inkubator Aktywnych Postaw Obywatelskich


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy finansowym wsparciu Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu realizuje projekt Europejski Inkubator Aktywnych Postaw Obywatelskich z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec. W dniach od 16-20 listopada 2005 r. polsko-niemiecka grupa na tygodniowym wyjeździe do Wrocławia będzie wspólnie uczyć się jak budować aktywne postawy obywatelskie

W dobie coraz większego zacieśniania stosunków polsko-niemieckich i ściślejszej niż dotąd współpracy, nie należy zaprzestać dalszych starań w burzeniu stereotypów, uprzedzeń, szerzeniu świadomości jednej, wspólnej Europy - w tym Europy Polaków i Niemców.

Szczególnie młodzi ludzie, których charaktery dopiero się kształtują, są istotnymi beneficjentami naszych działań edukacyjnych mających na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i wyłonienie z grupy aktywnych liderów, którzy w przyszłości będą dbali o jeszcze lepsze stosunki na płaszczyźnie polsko-niemieckiej. Najlepszą drogą do poznania się i burzenia wzajemnych stereotypów jest wspólne spędzanie czasu i edukacyjna zabawa, podczas której kształtują się wspólne doświadczenia pomocne w rzetelnej pracy nad budowaniem własnych postaw obywatelskich.

Podczas trwania projektu młodzież będzie miała okazję do nabycia umiejętności budowania aktywnych postaw obywatelskich. Wszystko dzięki zajęciom seminaryjnym, debatom i warsztatom z zakresu: stosunków polsko-niemieckich, społeczeństwa obywatelskiego, działalności niemieckich organizacji pozarządowych krzewiących idee społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Niemczech, Public Relations: wystąpień publicznych, retoryki, kontaktów z mediami etc. Nie bez znaczenia w trakcie spotkań polskiej i niemieckiej młodzieży będzie próba rozmowy o istniejących już stereotypach, uprzedzeniach, negatywnych wzorcach osobowościowych , a także praca nad burzeniem owych klisz. Jako gości zaprosimy polityków, naukowców, dziennikarzy oraz socjologów, socjotechników i trenerów.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi oraz wyżywienie. Istnieje też możliwość zwrotu kosztów podróży.

Prosimy o kontakt młodych Niemców w wieku 17-26 lat, mówiących po polsku, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie.« wsteczKONTAKT
Anna Antoniak -Tannenberg,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27,
tel. +48/ 32 2324902 wew. 222, fax: +48 32 2324901,

e-mail: anna.antoniak@haus.pl