Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSypomzjum: "Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą” w dniu 27 listopada 2012 r. w Opolu


Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na sympozjum pt.: Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą” połączone z promocją periodyka „CzasyPismo”. Sympozjum odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

 

 

 

 

 

Pytanie o formy popularyzacji historii najnowszej Górnego Śląska (jego katowickiej i opolskiej części) powraca często w wypowiedziach publicystów, historyków i szerszego grona osób, zainteresowanych przeszłością regionu. Prace ściśle naukowe mają zwykle wąskie grono czytelników, głównie spośród osób fachowo zajmujących się badaniami historycznymi. Publicystyka historyczna z kolei nierzadko wypacza ducha źródeł, tworzy „fakty medialne”, które miewają nikłe oparcie w badaniach naukowych. Podręczniki, w związku z ich syntetyzującym charakterem, siłą rzeczy mocno upraszczają realia historyczne. Wydaje się, że istnieje głęboka potrzeba tworzenia takiego forum medialnego, które umożliwiałoby historykom wymianę poglądów, przegląd projektów badawczych czy prezentację ciekawszych odkryć naukowych. Zarazem chodzi o forum, które zawierałoby materiały pisane w sposób wolny od naukowego żargonu, czytelne i przystępne dla laików. Próbą stworzenia takiego forum jest nowy projekt wydawniczy IPN w Katowicach – półrocznik „CzasyPismo”, którego pierwszy numer ukazał się we wrześniu tego roku.

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na sympozjum pt.: Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą” połączone z promocją periodyka „CzasyPismo”. Sympozjum odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu.

Sympozjum składa się z dwóch części. Najpierw odbędzie się panel dyskusyjny „Publicystyka czy podręcznik? Jak opowiadać śląską historię najnowszą?” z udziałem dr. Adama Dziuroka (IPN Katowice), dr. Jana F. Lewandowskiego („Fabryka Silesia”) i dr. Bernarda Linka (PIN-IŚ Opole). Następnie nastąpi prezentacja półrocznika „CzasyPismo”. W ramach promocji niektórzy spośród autorów nowego pisma, pracownicy IPN w Katowicach, przedstawią w krótkich wystąpieniach tematy poruszane w pierwszym numerze pisma.

Prokurator Ewa Koj, Naczelnik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przedstawi śledztwa Komisji dotyczące zbrodni nazistowskich i sowieckich. Dr  Dariusz Węgrzyn omówi istotny problem badawczy, jakim jest deportacja mieszkańców Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r. Dr Adam Dziuba wskaże na znaczenie badania narodzin systemu komunistycznego w pierwszych latach powojennych. Bogusław Tracz przedstawi problematykę migracji na Górnym Śląsku po roku 1945 w kontekście przybycia tu kresowian. Sebastian Rosenbaum poruszy zagadnienie służby Górnoślązaków w niemieckich siłach zbrojnych. Z kolei Robert Ciupa zwróci uwagę na istotne znaczenie tematyki modus operandi komunistycznego aparatu represji, na przykładzie technik operacyjnych SB.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszej historii Górnego Śląska do udziału w spotkaniu.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia (mailem, faksem bądź telefonicznie; formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu) do dnia 26 listopada 2012 r.« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

DWPN Opole,

tel. 77 40 21 105,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

DO POBRANIA

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]