Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych14 listopada 2012 r. w Katowicach odbędzie się konferencja popularno-naukowa pt.: "Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?"


Serdecznie zapraszamy na konferencję popularno-naukową pt.: „Język niemiecki w regionie - niewykorzystana szansa?”, która odbędzie się 14 listopada 2012 roku o godz. 11.00 w sali audytoryjnej Parnassos w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej podjął się zorganizowania konferencji popularno-naukowej w Katowicach, a więc w regionie Polski w dużej mierze zamieszkałym przez mniejszość niemiecką. Głównym celem konferencji jest umożliwienie podjęcia rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji polsko-niemieckiej dwujęzyczności w tym regionie oraz zapoznanie się z problemami poszczególnych grup i osób działających w tym zakresie. W 2011 roku odbyły się konferencje w północnej i południowej Polsce (Olsztynie i Opolu) – każda z nich okazała się zarówno merytorycznym, jak i frekwencyjnym sukcesem. W tym roku postanowiliśmy podobną inicjatywę zorganizować w
Katowicach – mieście, które jest stolicą województwa równie licznie zamieszkałego przez mniejszość niemiecką. To kilkugodzinne spotkanie ma służyć przede wszystkim temu, aby mniejszość niemiecka zamieszkująca ten region silniej się z nim utożsamiała.

Konferencja jest częścią projektu „Dwa to więcej niż jeden – kampania promocyjno-informacyjna poświęcona zaletom dwujęzyczności polsko-niemieckiej”, który Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Naszym głównym celem jest wzbudzenie dwujęzyczności polsko-niemieckiej w tych częściach Polski, w których zamieszkuje ludność mniejszości niemieckiej.

W związku z powyższym, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w naszej konferencji, która podejmuje istotny zarówno dla mniejszości niemieckiej, jak i ogółu regionalnej społeczności temat. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania sposobów rozwiązania problemów, z którymi boryka się mniejszość niemiecka w Polsce w kontekście oświatowym oraz zastanowienia się, czy język niemiecki w regionie jest prawidłowo wykorzystywany w życiu edukacyjnym.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy m.in.: nauczycieli wywodzących się ze środowisk mniejszości, metodyków, praktyków nauczania języka niemieckiego, przedstawicieli mniejszości niemieckiej, przedstawicieli samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych, aby podzielili się dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, czy m.in. obecny model nauczania języka mniejszości jako języka ojczystego jest funkcjonalny.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, której gośćmi będą m.in: Leszek Jodliński, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski oraz Waldemar Gaida, wicestarosta Powiatu Strzeleckiego, ekspert
w dziedzinie nauczania dwujęzycznego i prawa oświatowego.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej Parnassos w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach.

Zamieszczamy program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy przesłać do dnia 12 listopada br. drogą elektroniczną, bądź na opolski adres DWPN.« wsteczKONTAKT
Beata Majnusz,

tel. 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,

e-mail: beata.majnusz@haus.pl.

DO POBRANIA

Program konferencji [.doc]

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

PARTNERZY

Patronat Honorowy:

Adam Matusiewicz

Marszałek Województwa Śląskiego

Partner:

 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

www.haus.pl

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

www.vdg.pl

Finansowanie:


 
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec