Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy na seminarium nt. „Niemieckość w Polsce – problem wstydu, czy strachu?”.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza MŁODYCH DZIAŁACZY MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ na seminarium nt. „Niemieckość w Polsce – problem wstydu, czy strachu?”, w dniach 9-10 listopada 2012 r., w Hotelu HUGO (ul. Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice).

Młodzi ludzie z terenów wielokulturowych, jakim jest Górny Śląsk w swojej codzienności stają  często przed koniecznością sprecyzowania, do jakiej grupy narodowej należą, z jaką się identyfikują. Budzi to w młodym człowieku nieraz poczucie strachu, (jeśli serce podpowiada, tak jak ma to nieraz miejsce na Śląsku), iż czuje się Niemcem, ta kultura jest mu bliższa, takie są jego korzenie. Napotyka wtedy nierzadko na brak zrozumienia ze strony większości, a nieraz na przejawy nietolerancji a nawet agresji.

Podczas dwudniowego spotkania pragniemy zatem omówić  m.in. narzędzia i metody państwa prawnego w walce z brakiem tolerancji i agresją wobec mniejszości.

Wraz z przedstawicielem mniejszości polskiej na Litwie, przedstawicielem Serbołużyczan w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce pragniemy ponadto podczas otwartej dyskusji odnieść się do problemów, na jakie natrafia mniejszość, poszczególnych sposobów ich rozwiązywania oraz wspólnie zastanowić się nad kierunkiem rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych.

W ramach szkolenia odbędzie się WARSZTAT dla młodych aktywistów mniejszości niemieckiej nt. „Czy niemieckość w Polsce może być atutem? –poszukiwanie narzędzi do wzmacniania tożsamości grupy narodowej – mniejszość niemiecka”.

W załączeniu znajdziecie Państwo projektowy program seminarium oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa.

Wypełnioną kartę potwierdzenia uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 5 listopada 2012 r.« wsteczKONTAKT
Andrea Halenka,

tel. 77 402 51 15,

fax. 77 402 51 15,

e-mail. andrea.halenka@haus.pl

DO POBRANIA

Program seminarium [.doc]

Karta zgłoszenia uczestnictwa [.doc]

PARTNERZY

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjawyw Lokalnych 

Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.