Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMniejszości bogactwem regionu czy kością niezgody? Debata publiczna w Raciborzu.


W dniu  18 października 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyła się debata publiczna ”Mniejszości bogactwem regionu, czy kością niezgody?” organizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Gośćmi debaty byli Henryk Siedlaczek, Poseł na Sejm RP, Adam Hajduk, Starosta Powiatu Raciborskiego, Wojciech Krzyżek, Zastępca Prezydenta Miasta Raciborza, dr Tomasz Wicherkiewicz,  prezes Unii Języków Regionalnych i Mniejszościowych w Polsce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Marcin Lippa, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego. Moderatorem dabaty był Rafał Bartek, Dyrektor Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dyskusję panelową poprzedził wykład dr Tomasza Wicherkiewicza. Tematem prezentacji było przedstawienie krajobrazu kultury jako krajobrazu językowego. Podkreślił, iż obecność języków mniejszości - wartość dodana regionów, jest wyznacznikiem rzeczywistej wielojęzyczności / wielokulturowości. W tej różnorodnej rzeczywistości coraz bardziej widoczna jest potrzeba dialogu prowadzącego do zrozumienia i akceptacji odmienności innych.

Debata miała na celu przedstawienie działań podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, wymianę poglądów i doświadczeń na temat praw mniejszości oraz szeroko pojętej tolerancji. Przedstawienie propozycji mniejszości i większości w zakresie zmiany istniejącego stanu rzeczy, prezentacja przykładowych postaw promujących działania tolerancyjne, walkę z dyskryminacją określonych grup społecznych lub narodowych.

Debata była organizowana w ramach realizowanego projektu „Polska krajem dla wszystkich”, który jest finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.« wsteczKONTAKT

Magdalena Kubica,

tel. 77-402-51-06,

e-mail: magda.kubica@haus.pl

PARTNERZY

Organizator:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Finansowanie :

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji