Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty w ramach projektu „Ożywianie lokalnych kół DFK 2012” już za nami.


W dniu 20 października 2012 roku w ośrodku Xaverianum w Opolu odbyły się zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce warsztaty dla opiekunów projektów realizowanych w ramach „Ożywienia Domów Spotkań 2012 / Konsolidierung der Begegnungsstätten 2012”.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali wszyscy opiekunowie projektów zarówno z województwa opolskiego, śląskiego, jak i z pozostałych regionów Polski zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką. Oprócz przedstawienia swoich najciekawszych projektów i zaprezentowania przez koordynatorów z poszczególnych regionów zbiorczych statystyk uczestnicy warsztatów mieli także okazję do rozmów na tematy związane z bieżącymi sprawami w kwestiach zarządzania i rozliczania projektów.

Podsumowaniem warsztatów była dyskusja, w której udział wzięli m.in.: Bernard Gaida, Przewodniczący Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Norbert Rasch, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Marcin Lippa, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w województwie śląskim.

 

 

 « wsteczKONTAKT
Piotr Cichoń,

tel. 77 402 51 05,

e-mail. piotr.cichon@haus.pl

PARTNERZY

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

www.haus.pl

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

www.vdg.pl

Finansowanie:

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec