Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMniejszości bogactwem regionu czy kością niezgody?


Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie publicznej, która odbędzie się 18 października o godzinie 17.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Raciborzu, plac Okrzei 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem szeroko pojętej tolerancji, a także prawami mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę na debatę publiczną pt.: „Mniejszości bogactwem regionu“.

Polska jako kraj, w którym zamieszkują mniejszości narodowe i etniczne, ma z nimi nierozerwalny związek powstający w oparciu o czynniki historyczne, polityczne, prawne, społeczno-ekonomiczne oraz religijno-kulturowe. Jednym z czynników prawnych kształtowania się stosunków między Polakami a mniejszościami narodowymi jest tworzenie ustaw gwarantujących przestrzeganie ich praw oraz ułatwianie życia politycznego i społecznego. Zgodnie z polskim prawem, mniejszościom narodowym i etnicznym zapewnione jest prawo do rozwoju własnego języka, kultury, obyczajów, tradycji.

W związku z tym Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje debatę „Mniejszości bogactwem regionu” która będzie okazją do wymiany swoich poglądów i doświadczeń  w zakresie stosowania praw mniejszości. Zostaną przedstawione propozycje mniejszości i większości w zakresie zmiany istniejącego stanu rzeczy, skutecznej realizacji praw mniejszości i propagowania praw i obowiązków wynikających z aktów normatywnych gwarantujących te prawa.

Debata odbędzie się w czwartek 18 października 2012 r. o godz. 17.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Raciborzu, plac Okrzei 4

Gościem debaty będzie dr Tomasz Wicherkiewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nasz ekspert jest cenionym językoznawcą, założycielem i prezesem Unii Języków Regionalnych i Mniejszościowych w Polsce.

Debata publiczna jest organizowana w ramach projektu „Polska krajem dla wszystkich”.

W załączniku znajduje się program debaty oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić oraz przesłać do 15 października 2012 r. faksem pod nr 077-402-51-15 lub pocztą na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).« wsteczKONTAKT
Magdalena Kubica,
tel. 77-402-51-06,
e-mail magda.kubica@haus.pl
DO POBRANIA

Formularz uczestnictwa

Program debaty

PARTNERZY

Organizator :


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Finansowanie :


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji