Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDebata: „Oświata jako fundament budowy tożsamości mniejszości narodowych”


Serdecznie zapraszamy na debatę pt.: „Oświata, jako fundament budowy tożsamości mniejszości narodowych”, która odbędzie się w ramach IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce w dniu 29 września 2012 r. o godz. 15.00 w Hali Stulecia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

Debata w ramach IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce nt.: „Oświata, jako fundament budowy tożsamości mniejszości narodowych”

 

29 września 2012, godz. 15.00

„Rotunda 51” w Hali Stulecia we Wrocławiu

Jedną z głównych ról w zachowaniu tożsamości mniejszości niemieckiej odgrywa oświata. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej od lat mają wątpliwości co do niewystarczającego zakresu i niesatysfakcjonującej jakości nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego w publicznych przedszkolach i szkołach. Istotną kwestią dotyczącą tego tematu jest rola mniejszości niemieckiej w procesach edukacji. Dotychczas przy ustalaniu i realizacji celów edukacyjnych wykazywała ona niewielką aktywność – tworzenie i przejmowanie szkół spotykało się wielokrotnie z dużym oporem i nie stanowiło wspólnego, integrującego i nastawionego na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i organizacyjnych przedsięwzięcia. Teraz sytuacja się zmienia – problem oświaty stanowi jeden z priorytetów polityki mniejszości niemieckiej i jest elementem szeroko dyskutowanym w ramach tzw. polsko-niemieckiego okrągłego stołu.

W tej sytuacji dyskusja pomiędzy uczestnikami i publicznością stworzy doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań wobec systemu nauczania. Jakie są cele nauczania mniejszościowego, jakie treści musi ono zawierać oraz jaki wkład i jakie role mają w nim odgrywać: mniejszość niemiecka, państwo polskie i niemieckie, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i inne grupy społeczne? Są to podstawowe pytania, na których należy się skupić. Być może ożywiona debata nastawiona na samokrytyczną analizę stanie się impulsem do dalszych zmian  w kwestiach związanych z edukacją mniejszości niemieckiej.

Serdecznie zapraszamy na debatę, której gośćmi będą: dr Christoph Bergner, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, Peter Eck, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Józef Różański, Dyrektor Departamentu  Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Bernard Gaida, Przewodniczący Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Stanisław Tarasiewicz, działacz mniejszości polskiej na Litwie, publicysta „Kuriera Wileńskiego”, twórca portalu internetowego „Infopol”, Róża Malik, Burmistrz Prószkowa, dr Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Róża Kerner, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Koźle-Rogi oraz Ewa Czeczor, tłumacz języka niemieckiego, rodzic wychowujący dzieci dwujęzycznie

 

Debata odbędzie się w ramach IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce w dniu 29 września 2012 r. o godz. 15.00 w sali "Rotunda 51" w Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.

Ilość miejsc ograniczona. Spotkanie tłumaczone będzie symultanicznie w języku polskim i niemieckim.

Zapraszamy także na wystawę będącą opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza pt.: „Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach, którą będzie można oglądać podczas IV Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce w Hali Stulecia we Wrocławiu.

 « wsteczKONTAKT
tel.: (77) 402 51 05

email: piotr.cichon@haus.pl

DO POBRANIA
Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

Program debaty [.doc]

PARTNERZY


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce


ifa

Finansowanie: