Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja dotycząca języków regionalnych i mniejszościowych


Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. "Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej"  w której zostanie dokonana analiza realizacji karty w Polsce - jako polityki kulturowej Europy i jej aspektów językowych. Konferencja odbędzie się 29 maja 2012 roku w Kamieniu Śląskim. 

Obecnie większość państw europejskich zamieszkiwanych jest przez regionalne grupy autochtoniczne, które posługują się językiem innym niż większość populacji. Sytuacja taka jest następstwem przemian historycznych i procesów kształtowania się państw, których granice jednak nie były tożsame z granicami wyznaczanymi przez języki. Sytuacja języków regionalnych lub mniejszościowych w aspekcie demograficznym jest silnie zróżnicowana. Ujednolicająca się cywilizacja i stosowanie przez państwa polityki asymilacyjnej stanowią wobec wielu języków regionalnych lub mniejszościowych niebezpieczeństwo, jakim jest zagrożenie ich zachowania lub rozwoju. Ta niepokojąca sytuacja stała się motywem do zatwierdzenia przez Radę Europy w 1992 r. Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, która w Polsce weszła w życie z dniem 1 czerwca 2009 r.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, którego działalność ma na celu m.in. wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych, wraz z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce chce podjąć się dyskursu społecznego na ten trudny i nas wszystkich dotyczący temat. Dlatego też organizujemy konferencję popularno-naukową pt: "Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej". Konferencja odbywać się będzie w dniu 29 maja 2012 r., o godz. 10.00, w Kamieniu Śląskim.

Śląsk jako typowy region pogranicza cechuje się wielokulturowością i wielonarodowością, które stanowiły o tym, iż można ten region opisywać jako "mozaika kulturowa", której jednym z komponentów jest kultura językowa. Języki regionalny i mniejszościowy to kwestia żywa i realna, szczególnie tutaj, na terenie Śląska, gdzie ludność autochtoniczna identyfikuje się  z mniejszością niemiecką, używającą języka niemieckiego lub gwary, bądź częstokroć obu wraz  z ojczystym językiem polskim.

W załączeniu znajdą Państwo projektowany program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Termin zgłaszania uczestnictwa mija 25 maja 2012 roku.« wsteczKONTAKT
Julianna Pawleta,

tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115,

e-mail: julianna.pawleta@haus.pl.

DO POBRANIA

 Program [.doc]

 Formularz zgłoszeniowy [.doc]

PARTNERZY

Organizatorzy:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń

Społeczno-Kulturalnych w Polsce
www.vdg.pl


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
www.haus.pl


Finansowanie:


Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.


Patronaty honorowe:


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Ministerstwo Edukacji Narodowej


Uniwersytet Opolski


Uniwersytet Wrocławski