Logo DWPN 1%

Spotkanie z cyklu "Rozmowy o Europie"
Dodaj do ulubionych28 maja 2012 r. w Katowicach odbędzie się dyskusja z Panią Özdemir pt. „Migrująca Europa - Migracja  zarobkowa i edukacyjna w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec” z cyklu „Rozmów o Europie. Serdecznie zapraszamy! UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

 

 

 

 

 

 

„ROZMOWY O EUROPIE”

„Migrująca Europa - Migracja zarobkowa i edukacyjna w Unii Europejskiej

Na przykładzie Polski i Niemiec”

 

28 maja 2012, o godz. 11:30 - 13:00

Sala Rady Wydziału w budynku Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, Katowice

 

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Europie”. Tym razem porozmawiamy z panią Gamze Özdemir, zastępczynią przewodniczącego młodzieżówki SPD z kraju związkowego Schleswig-Holstein na temat migracji zarobkowej oraz edukacyjnej w kontekście Polski i Niemiec na tle Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, co dziewiąty dorosły Polak (11%) pracował za granicą - jak wynika z sondażu CBOS. A z dniem 1 maja 2011 roku swoje rynki otworzyły również Niemcy i Austria. Głównym miejscem czasowych migracji zarobkowych Polaków są Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia oraz Niderlandy.

Migracja jest aspektem wielowymiarowym, a decyzje o emigracji wynikają z wielu czynników m.in. ekonomicznych, społecznych, politycznych czy rodzinnych. Chcemy lepiej poznać profile europejskich grup migrujących oraz wyłuskać tendencje i zastanowić się nad przyczynami emigracji, last but not least jak migrujący sobie radzą w nowym otoczeniu.

Dziś w zjednoczonej Europie ze wspólnym rynkiem wewnętrznym lub programami wymiany studenckiej takimi jak ERASMUS nasuwa się pytanie, czy migracja poza granice państwa jest jeszcze czymś wyjątkowym czy staje się już normą? Jakie tendencje są zauważalne w migracji zarobkowej oraz edukacyjnej? Dokąd zmierzają Europejczycy w XXI wieku? Te i wiele innych aspektów emigracji zarobkowej oraz edukacyjnej będą poruszane na spotkaniu z cyklu ”Rozmów o Europie”. Przewidziany jest również czas na Państwa pytania oraz dyskusję.

Spotkanie poprowadzi socjolog z Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Piotr Wróblewski. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie w językach polskim i niemieckim.

Udział w debacie jest bezpłatny.

 Serdecznie zapraszamy!

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesłać mailem, faksem bądź pocztą do dnia 25 maja 2012.« wsteczKONTAKT
Katarzyna Opielka,
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37 44-100 Gliwice
tel.: 32 461 20 70, faks: 32 461 20 71,
e-mail: katarzyna.opielka@haus.pl
DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy [.doc]
PARTNERZY


Friedrich Ebert Stiftung
www.fes.de

 


Gazeta Uniwersytecka UŚ