Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja "JOHANNES HELLMANN - ocalić od zapomnienia"


W dniu 25 maja br. (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym CAROLINUM w Nysie będzie miała miejsce konferencja popularnonaukowa nt: "JOHANNES HELLMANN - ocalić od zapomnienia".

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz partnerami organizuje konferencję popularnonaukową nt: "JOHANNES HELLMANN-ocalić od zapomnienia", która odbędzie się 25 maja br. (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym CAROLINUM w Nysie na ul. Jana III Sobieskiego 2.

Celem konferencji będzie przybliżenie postaci Johannesa Hellmanna społeczności lokalnej oraz ukazanie jego postawy prospołecznej i wielkiego zaangażowania dla zachowania dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska. Hellmann mianowicie doskonale rozumiał specyfikę Śląska, jego ludność i kulturę. Problematyka życia codziennego śląskich miasteczek i wiosek była mu dobrze znana, dlatego wiedział, jak bardzo ochrona życia i mienia mieszkańców jest aktualna i jak wiele można osiągnąć organizując jednostki ochotniczej straży pożarnej. Człowiek, który czuje się bezpieczny sam gotów jest nieść pomoc innym i współuczestniczy w życiu społecznym i w tym momencie ta organizacja staje się nie tylko ochroną życia i mienia, ale także koncentruje w swojej działalności całe bogactwo kulturowe społeczeństwa. Śląsk bowiem to ludzie różnych narodowości i wyznań, a co za tym idzie różnych zwyczajów i odrębnych kultur. Hellmann doskonale wyczuł, że jednostki OSP będące w swoim założeniu ponad podziałami narodowymi, etnicznymi, językowymi i wyznaniowymi - to ogromna szansa na integrację ludności i wspólne przeżywanie swych dorobków kulturalnych jak i emocjonalnych, tak ważnych w życiu każdego człowieka.


Konferencja ma zatem posłużyć poszerzeniu wiedzy mieszkańców Śląska nt. postaci Johannesa Hellmanna, jego działalności i zasługach dla regionu. W szczególności jest to ważne dla młodego pokolenia, które często nie identyfikuje się ze swoją małą ojczyzną. Pragniemy zatem poprzez konferencję przyczynić się do wzmocnienia i aktywnego kształtowania się tożsamości regionalnej wśród młodzieży.

Konferencja będzie jednym z elementów dwudniowych obchodów, upamiętniających postać Johannesa Hellmanna, które odbędą się w dniach 25-26 maja 2012 r. w Nysie.

Poniżej znajdą Państwo aktualny program konferencji i kartę potwierdzenia uczestnictwa, którą prosimy wysłać do dnia 22 maja br.« wsteczKONTAKT
Wioletta Kleemann,

tel.: 77 402 51 05, faks: 77 402 51 15,

e-mail: wioletta.kleemann@haus.pl lub

Andrea Halenka,

tel.: 77 402 51 05, faks: 77 402 51 15,

e-mail: andrea.halenka@haus.pl,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1-go Maja, 45-068 Opole

DO POBRANIA

Program [.doc]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

PARTNERZY

Partnerzy projektu:


Urząd Miasta w Nysie

Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Nysie Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej w Nysie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 7 w Nysie 


Finansowanie:


Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego