Logo DWPN 1%

Zaproszenie na konferencję
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta mają zaszczyt zaprosić na konferencję na temat: "Dzieje Górnego Śląska jako wyzwanie badawcze dla Polaków, Czechów i Niemców" połączoną z prezentacją książki pt.: "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu", która odbędzie się w dniu 15.05.2012 r. o godz. 17.00 w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Strażnicza 1-3., sala im. Lutza.)

DWPN przez ostatnie kilka lat pracował z wybitnymi historykami z Polski, Niemiec i Czech nad stworzeniem popularno-naukowej syntezy historii Górnego Śląska. Podczas konferencji pragniemy przedstawić Państwu owoc wieloletniej pracy, najnowszą publikację DWPN pt.: "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura regionu europejskiego". Nad przebiegiem prac nad publikacją i kwestią merytoryczną czuwali znawcy tematu, znamienici profesorowie ze znaczącym dorobkiem naukowym: po stronie polskiej prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego; po stronie niemieckiej prof. Joachim Bahlcke z Uniwersytetu w Stuttgarcie, oraz po stronie czeskiej prof. Dan Gawrecki z Uniwersytetu w Opawie. "Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu" to książka koncentrująca się na europejskiej historii Górnego Śląska, w ramach której po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej polscy, niemieccy oraz czescy historycy podjęli próbę możliwie szerokiego opracowania spornej historii tego regionu o wielokulturowych tradycjach i powikłanych tożsamościach.

Celem pierwszej tego typu publikacji jest szczególna próba zmiany negatywnego postrzegania wielokulturowego, w tym także niemieckiego dziedzictwa Górnego Śląska, co powinno się przyczynić do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i jej dowartościowania w imię owocnej współpracy polsko-niemieckiej, jak i polsko-czeskiej. Konferencja wydaję się być doskonałym początkiem tej misji.
Zaproszeni goście:

Prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski)
Dr Maximilian Eiden (Muzeum Śląskie w Görlitz)
Prof. Teresa Kulak (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Marek Zybura (Uniwersytet Wrocławski)

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres wbz@uni.wroc.pl.« wsteczKONTAKT
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), 44-100 Gliwice

tel. (+48) 32 461 20 70, fax: (+48) 32 461 20 71,

e-mail haus@haus.pl

DO POBRANIA

Szczegółowy program konferencji [.doc]

PARTNERZY


Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu / Konsulat RFN w Opolu


Centrum im. Willy Brandta