Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMniejszości bogactwem regionu czy kością niezgody?


Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie publicznej, która odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 17.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem szeroko pojętej tolerancji, a także prawami mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę na debatę publiczną pt.: "Mniejszości bogactwem regionu".

Polska jako kraj, w którym zamieszkują mniejszości narodowe i etniczne, ma z nimi nierozerwalny związek powstający w oparciu o czynniki historyczne, polityczne, prawne, społeczno-ekonomiczne oraz religijno-kulturowe. Jednym z czynników prawnych kształtowania się stosunków między Polakami a mniejszościami narodowymi jest tworzenie ustaw gwarantujących przestrzeganie ich praw oraz ułatwianie życia politycznego i społecznego. Zgodnie z polskim prawem, mniejszościom narodowym i etnicznym zapewnione jest prawo do rozwoju własnego języka, kultury, obyczajów, tradycji.

W związku z tym Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje debatę "Mniejszości bogactwem regionu" która będzie okazją do wymiany swoich poglądów i doświadczeń  w zakresie stosowania praw mniejszości. Zostaną przedstawione propozycje mniejszości i większości w zakresie zmiany istniejącego stanu rzeczy, skutecznej realizacji praw mniejszości i propagowania praw i obowiązków wynikających z aktów normatywnych gwarantujących te prawa.

Debata odbędzie się w czwartek 26 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

Gościem debaty będzie dr Tomasz Wicherkiewicz, pracownik naukowy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nasz ekspert jest cenionym językoznawcą, założycielem i prezesem Unii Języków Regionalnych i Mniejszościowych w Polsce.

W załączniku znajduje się program debaty oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić oraz przesłać do 24 kwietnia 2012 r. faksem pod nr 077-402-51-15 lub pocztą na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole).« wsteczKONTAKT
Magdalena Kubica, tel. (77) 402-51-05,

e-mail: magda.kubica@haus.pl

DO POBRANIA

 Formularz zgłoszeniowy [.doc]

 Program [.doc]

PARTNERZY
Debata publiczna jest organizowana w ramach projektu "Polska krajem dla wszystkich".


Projekt "Polska krajem dla wszystkich" jest realizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.