Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKryzys Strefy Euro i Jego Znaczenie Dla Środowiska Mniejszości Niemieckiej


27-29 kwietnia br. w Zakrzowie odbędzie się spotkanie alumnów projektu "Kuźni Młodych Liderów" nt. "Kryzys Strefy Euro i Jego Znaczenie Dla Środowiska Mniejszości Niemieckiej"

aDom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje szereg projektów, których adresatami jest młodzież mniejszości niemieckiej. Projekty te, ze względu na swoją specyfikę, mają na celu przybliżenie uczestnikom wiadomości bezpośrednio związanych z tematyką Śląska, jego historią i kulturą, mając na uwadze jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jak również omówienie aktualnych wydarzeń mających miejsce na arenie geopolitycznej, zarówno w Polsce jak i w Europie. Dzisiejsza Europa przeżywa okres zmian -  wymagających i ekscytujących zarazem, przejście w kierunku konkurencyjności Europy o zrównoważonym wzroście i zatrudnieniu  młodzieży nabrało rozpędu. W Unii Europejskiej młodzież kieruje się na tory zaawansowanej technologii, której priorytetami są innowacyjność, kreatywność i mobilność. Unia Europejska zwraca dużą uwagę na edukację i szkolenie dla ludzi młodych mogących wykorzystać swoje inspiracje na arenie międzynarodowej. Dlatego też Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat wspiera aktywność i działania młodzieży mniejszości niemieckiej, mające na celu rozwijanie i kształtowanie młodzieżowych struktur organizacyjnych, pomaga im w podnoszeniu i doskonaleniu ich umiejętności czy też kwalifikacji zawodowych.

Mottem przewodnim kwietniowego spotkania alumnów "Kuźni Młodych Liderów" będzie: "Czy kryzys strefy euro ma znaczenie dla środowiska Mniejszości Niemieckiej? Jeśli tak, to jakie?". Dzięki trzydniowemu spotkaniu, składającemu się z części wykładowej (z udziałem ekspertów, polityków, liderów mniejszości niemieckiej) oraz części warsztatowej, będziecie Państwo w stanie udzielić odpowiedzi na wiele pytań z zakresu Unii Europejskiej.

Spotkanie organizuje Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Udział w kwietniowym spotkaniu jest bezpłatny.

Program [.doc]

We wszystkich sprawach związanych z organizacją spotkania do Państwa dyspozycji pozostaje p. Beata Majnusz tel.: (77) 402 51 05, e-mail: beata.majnusz@haus.pl , www.haus.pl,


Projekt finansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej