Logo DWPN 1%

Wybitni Chorzowianie
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Urzędem Miasta Chorzowa, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców oddział w Chorzowie, Muzeum w Chorzowie i Ruchem Autonomii Śląska organizuje w terminie 24 listopada br., godz. 10 .00 w MDK Centrum, ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie sesję popularnonaukową pt. "Wybitni Chorzowianie". Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu sesji popularno-naukowych, których celem jest przybliżenie sylwetek ważnych, często wybitnych postaci ze świata kultury, przemysłu, nauki oraz polityki, związanych z konkretną miejscowością bądź przez urodzenie, bądź przez działalność publiczną lub zamieszkanie. W ramach tej sesji zostaną przedstawione między innymi sylwetki zdobywcy Oskara, Franza Waxmana, twórcy nowoczesnego przemysłu Friedricha von Redena, w ybitnego rzeźbiarza Theodora Kalide oraz Kurta Aldera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Wybitne osobistości, ich twórczość i zasługi dla miasta oraz regionu, stanowią część jego kulturowego dziedzictwa i ważne jest zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia oraz wskazanie ich wielokulturowych korzeni. Umożliwi to otwartą dyskusję na temat historii obecnych ziem polskich, przedstawianej dotychczas przede wszystkim przez pryzmat negatywnych wojennych doświadczeń polsko-niemieckich i przemilczającej także niemiecką historię tych regionów.« wsteczKONTAKT
Anna Laksy,

tel.: 77/ 40 25 105, faks: 77/ 40 25 115,

e-mail: anna.laksy@haus.pl