Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPrawa człowieka i postawa obywatelska podstawą pokojowej koegzystencji - tragedia więźniów powojennych obozów pracy


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki wsparciu Funduszu "Pamięć i Przyszłość" zorganizował w terminie 18-22 września br. w Jarnołtówku seminarium pod tytułem "Prawa człowieka i postawa obywatelska podstawą pokojowej koegzystencji - tragedia więźniów powojennych obozów pracy". Seminarium stało się okazją do rozważań i przemyśleń uczestników dotyczących wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Niemców, Polaków i Ukraińców. Koegzystencja narodów w zjednoczonej Europie nie jest bowiem możliwa bez refleksji i spojrzenia wstecz na wspólną historię.

Uczestniczący w projekcie pedagodzy, nauczyciele, ich instytucje kształcące i multiplikatorzy z Niemiec, Ukrainy oraz Polski wzięli udział w cyklu wykładów dotyczących powojennych obozów pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, spotkali się ze świadkami wydarzeń - byłymi więźniami obozów w Świętochłowicach i Łambinowicach oraz zwiedzili łambinowickie tereny poobozowe wraz z muzeum.

W części warsztatowej seminarium, przy fachowym wsparciu metodycznym i merytorycznym, przygotowane zostały materiały dydaktyczne, które - w późniejszym czasie opracowane i wydane w formie publikacji - mają ułatwić przekazywanie uczniom wrażliwości i wiedzy o przestrzeganiu i realizacji praw człowieka, promować postawę tolerancji i porozumienia między narodami.« wsteczKONTAKT
Danuta Proks

tel. (077) 402-51-05, faks (077)
402-51-15,

e-mail: danuta.proks@haus.pl

DO POBRANIA

Program