Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza gminy oraz powiaty województwa opolskiego i śląskiego, zainteresowane realizowaniem projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin", do zgłoszenia chęci współpracy.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza gminy oraz powiaty województwa opolskiego   i śląskiego, zainteresowane realizowaniem projektu "Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin", do zgłoszenia chęci współpracy.

Celem projektu, realizowanego przez DWPN od ponad 10 lat, jest zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia, wskazanie korzeni miejscowości oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu danej miejscowości.

Realizacja celów projektu
W każdej gminie, mieście lub powiecie uczestniczącym w projekcie odbywa się w przeciągu roku około 10 spotkań - wykładów oraz dyskusji panelowych, poświęconych wybranym tematom ustalonym przez lokalnych koordynatorów. Oprócz spotkań organizowane są również konkursy dla dzieci i młodzieży, oraz wycieczki historyczno-krajoznawcze, by atrakcyjną formą zachęcić młodych ludzi do poznawania historii swojej małej ojczyzny.

Organizatorzy spotkań i ich zadania w ramach projektu:

  1. Władze samorządowe na poziomie gminy, miasta lub powiatu:
  2. powołują koordynatora projektu; do zadań koordynatora należy przygotowywanie i rozsyłanie zaproszeń na kolejne spotkania, zapraszanie referentów, rezerwacja i przygotowanie sali na spotkanie, obsługa spotkania, zbieranie tekstów wygłoszonych referatów;
  3. powołują Radę Programową, której zadaniem jest ustalenie tematów i terminów spotkań, nazwisk referentów, listy zapraszanych gości. Tematy i terminy spotkań oraz lista zaproszonych gości musi zostać zaakceptowana przez DWPN;
  4. wydają publikację z przygotowanymi na cele projektu materiałami (m.in. referaty), z dofinansowaniem ze strony DWPN.
  5. Organizacja mniejszości niemieckiej:
  6. współpracuje z samorządem lokalnym przy powołaniu Rady Programowej;
  7. przedstawiciele organizacji biorą udział w pracach Rady Programowej.
  8. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej:
  9. finansuje honoraria referentów, poczęstunek dla uczestników spotkania, nagrody konkursowe oraz organizację wycieczki
  10. merytorycznie wspiera koordynatora w realizacji projektu

Adresatami spotkań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych.

Prosimy o  zgłaszanie chęci współpracy, z podaniem osób do kontaktu, u Pani Andrei Halenka, pod nr tel. 77-402-51-05, andrea.halenka@haus.pldo dnia 31 stycznia 2012 r.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej