Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMamy przyjemność poinformować o wznowieniu nakładu publikacji pokonferencyjnej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. "Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej - pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?


Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów)
"Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej- pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?"

 

Górny Śląsk po II wojnie światowej należał do regionów, na którym przez całe dziesięciolecia tliły się animozje narodowościowe, etnicznie i kulturowe, które po przełomie demokratycznym w 1989 r., często przeradzały się w otwarte konflikty. Do najbardziej kontrowersyjnych "batalii" między mniejszością niemiecką a większością polską na Górnym Śląsku należały spory o poniemieckie pomniki, tablice, miejsca święte, czy też polskie powojenne obozy pracy dla ludności niemieckiej. Spory te były powodowane m.in. różną interpretacją wydarzeń historycznych, przez polską większość a mniejszość niemiecką.

Publikacja Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej "Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej-pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?", jest pokłosiem konferencji popularno-naukowej pod tym samym tytułem, i prezentując wybór referatów wygłoszonych podczas niej, podejmuje próbę uporządkowania problematyki w oparciu o analizę prawno-administracyjną oraz interpretację problemu przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, jak i głosy większości polskiej.

Głównym celem, jaki przyświecał nam, zarówno przy organizacji konferencji, jak i wydaniu oraz wznowieniu niniejszej publikacji to stworzenie pozytywnego klimatu wokół tematyki poniemieckich pomników na Śląsku oraz konstruktywny dialog pomiędzy odmiennymi stronami, jak również budowa klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia obiektów historycznych, symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii górnośląskiej ziemi.

Wymiary: format A5, 32 strony w języku polskim
Cena: 5 zł


Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 45-068 Opole, tel. 77 402 51 05, faks: 77 402 51 15, e-mail: Haus-opole@haus.pl
Publikacja finansowana przez Konsulat Generalny
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej