Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Partnerami: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej w dniach 7-9 listopada 2011


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Partnerami: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej w dniach 7-9 listopada 2011 w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a). Kongres realizowany jest w ramach projektu pt. "proES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej",  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Kongresu jest prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań, stosowanych w celu wspierania ekonomii społecznej w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej, a także wymiana wzajemnych doświadczeń i poglądów. Istotą spotkania będzie pokazanie lokalnym organizacjom i instytucjom konkretnych przykładów inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej, które odniosły sukces w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Eksperci z takich państw jak Niemcy, Austria, Włochy, Słowacja będą gośćmi naszego Kongresu, co stworzy jedną z nielicznych okazji bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy na przyszłość. 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne, m.in. płytę CD, zawierającą prezentacje instytucji z Polski i zagranicy oraz referaty wygłoszone podczas Kongresu, jak również poczęstunek.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego/deklaracji uczestnictwa oraz Karty Uczestnika e-mailem na adres: andrea.halenka@haus.pl; faksem pod nr: 77-402-51-15 lub pocztą na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole do  dnia 2 listopada 2011.

Karta uczestnika [.doc]

 Formularz zgłoszeniowy / Deklaracja uczestnictwa [.doc]

Program [.doc]


Formularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa, Karta Uczestnika oraz Projektowany PROGRAM dostępne również na stronie internetowej www.proes-extra.pl

Patronat honorowy:


Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Marszałek Województwa Opolskiego


Patronat medialny:


www.ngo.plRadio Opole

 


Czowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz
Społenczego
proES extra - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia
ekonomii społenczej« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej