Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej wydał dwujęzyczną publikację pt.: "Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010" / "Die Deutschen in Polen. Artikel aus der deutschen und polnischen Presse aus den Jahren 1989-2010".


Publikacja

"Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010"

"Die Deutschen in Polen. Artikel aus der deutschen und polnischen Presse aus den Jahren 1989-2010"

Jak wygląda dziś, czyli 20 lat od oficjalnego uznania organizacji Mniejszości Niemieckiej przez Państwo Polskie, statut mniejszości? W jaki sposób mniejszość zmieniła się strukturalnie oraz społecznie, jakie nastroje towarzyszyły i towarzyszą temu rozwojowi?

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wydał publikację pod tytułem: "Niemcy w Polsce. Artykuły z polskiej i niemieckiej prasy z lat 1989-2010" / "Die Deutschen in Polen. Artikel aus der deutschen und polnischen Presse aus den Jahren 1989-2010", w której znajdziemy odpowiedzi na powyższe pytania. Dwujęzyczny przegląd prasy obejmuje w sumie 36 artykułów z polskiej i niemieckiej prasy krajowej.

Przegląd prasy skierowany jest głównie do wszystkich osób zainteresowanych tematem Niemców w Polsce. W szczególności do młodych ludzi i studentów, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką - w ramach studiów lub zajęć szkolnych. Dzięki publikacji udało nam się stworzyć wiarygodne źródło informacji na temat, które do tej pory nie istniało. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, musieliśmy jak dotąd opierać się wyłącznie na przekazie ustnym, bez obiektywnej siły wyrazu.

Publikacja "Niemcy w Polsce." opatrzona jest przedmową, wprowadzającą do tematu i pomagającą zrozumieć kontekst polityczny i społeczny w odniesieniu do poszczególnych artykułów. Przedmowa napisana została przez dr. Grzegorza Janusza, Dyrektora Wydziału Praw Człowieka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz specjalisty w zakresie kwestii mniejszości. Książka liczy sobie 115 stron w języku niemieckim (polskie i niemieckie artykuły w języku niemieckim), jak również 105 stron tekstu w języku polskim (polskie i niemieckie artykuły w języku polskim).

Ważne jest, aby znać sposób postrzegania rzeczywistości przez mniejszość, w celu oceny jej sytuacji. Na to pozwala przegląd prasy, na który składa się punkt widzenia mniejszości oraz większości polskiej i niemieckiej, jak i niemieckiego społeczeństwa. Publikacja skupia się na rozwoju i działalności mniejszości niemieckiej w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Publikacja została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), przy wsparciu Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą - ifa.

Publikację można nieodpłatnie nabyć w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Naszą publikację chcielibyśmy udostępnić szkołom, uczelniom i bibliotekom, zwłaszcza w województwie śląskim oraz opolskim i w ten sposób przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy o danym zagadnieniu szerszej publiczności.

Wymiary: format A5, 220 stron, 115 stron w języku niemieckim i 105 w języku polskim Cena: egzemplarze książki udostępniamy bezpłatnie

Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), 44-100 Gliwice, tel. 32 461 20 70, fax: 32 461 20 71, e-mail: haus@haus.pl

 

Partnerzy:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

 

Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą - ifa« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej