Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPolsko-niemiecka współpraca gospodarcza w ramach UE z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw


Seminarium nt. "Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza w ramach UE z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw", Gliwice, 17 listopada 2005 roku.

17 listopada 2005 roku o godz. 10.00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej rozpocznie się seminarium dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego na temat polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych gości znajdą się polscy i zagraniczni przedsiębiorcy działający na terytorium Polski oraz krajów UE. Spotkanie to będzie ostatnim z trzech seminariów, które Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach przygotował dla przedsiębiorców oraz instytucji okołobiznesowych w 2005 roku.

Pomimo faktu, iż od maja 2004 r. Polska jest członkiem UE, dla wielu przedstawicieli biznesu, szczególnie małych i średnich firm, których jest w naszym kraju najwięcej, zagadnienia związane z funkcjonowaniem w Unii często stanowią istotny problem. Potencjał i możliwości wynikające z faktu operowania na Wspólnym Rynku Europejskim pozostają często niedostrzeżone i niewykorzystane.

Współpracując z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w naszym regionie takimi jak Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, powstał pomysł zorganizowania cyklu trzech jednodniowych seminariów dla przedstawicieli małych firm z udziałem ekspertów z dziedziny gospodarki i praktyków (przedsiębiorców) z Unii Europejskiej, przede wszystkim z Niemiec.

29 czerwca 2005 r. odbyło się pierwsze seminarium na temat "Prawne aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w UE", kolejne spotkanie nt. "Finansowe aspekty funkcjonowania MSP w UE - programy pomocowe wspierające rozwój małego biznesu i ich skuteczne wykorzystanie" miało miejsce 29 września 2005 r.« wsteczKONTAKT
Łukasz Fuja , tel. (32) 232 49 02 wew. 120, fax. (32) 232 49 01, e-mail: lukasz.fuja@haus.pl

DO POBRANIA

Karta potwierdzenia uczestnictwa

PARTNERZY
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej