Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja otwierająca projekt pn. proES - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej.


W dniu 25.02.2010 r. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizował wraz z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST konferencję otwierającą projekt pn. proES - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej. Konferencja odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Podczas konferencji została omówiona szeroko pojęta tematyka ekonomii społecznej, możliwości wsparcia w zakresie usług prawa, finansów czy marketingu, integracji w podmiotach ekonomii społecznej, możliwości założenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Uczestnikami konferencji otwierającej projekt pn. proES - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej byli pracownicy pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy i inwalidów, spółdzielni socjalnych a także osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej.

Projekt pn. proES - kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej dotyczy szeroko pojętej problematyki ekonomii społecznej będzie realizowany do czerwca 2011 r. na terenie województwa opolskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji podmiotów ekonomii społecznej na temat zasad ich funkcjonowania, zwiększenie zainteresowania podmiotami ekonomii społecznej wśród instytucji pracy, pomocy i integracji społecznej, zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w zakresie współpracy przy rozwiązaniu problemów z zakresu ekonomii społecznej.

Kontakt i informacje o projekcie:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel. (77) 402 51 05,faks: 77 40 25 115, e-mail: monika.jaworska@haus.pl , anita.okos@haus.pl

Projekt realizowany w partnerstwie:

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej

Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

Człowiek - najlepsza inwestycjaProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej