Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniu 30 marca br. odbyło się III Gliwickie Forum Dyskusyjne nt. "Koniec pomarańczowej rewolucji. Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainie na polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie".


III Gliwickie Forum Dyskusyjne"Koniec pomarańczowej rewolucji.

Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainiena polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie"

30 marca br. (wtorek), godz. 13:30
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Rynek 6

Głównym celem Gliwickiego Forum Dyskusyjnego jest stworzenie regionalnej przestrzeni dla dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, świata polityki, nauki, sektora edukacji, kultury, kościoła, a także mediów i organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego.

Tematem ostatniego spotkania z cyklu była problematyka stosunków Ukrainy z Europą, w szczególności w kontekście współpracy z Polską i Niemcami. Ważnym punktem odniesienia były niedawne wybory prezydenckie w tym kraju, stąd specyficzny temat spotkania - "Koniec pomarańczowej rewolucji. Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainie na polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie".

Udział w spotkaniu w roli ekspertów wzięli: Thomas Urban, korespondent zagraniczny Süddeutsche Zeitung w Warszawie i Kijowie oraz Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelnypismaNowa EuropaWschodnia. Spotkanie otworzyły referaty nt. stosunków niemiecko-ukraińskich i polsko-ukraińskich w kontekście zmian politycznych na Ukrainie, łącznie z oceną nowego prezydenta Janukowycza, dyskutowano także o strategiach politycznych i gospodarczych odnośnie Ukrainy.

Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślono fakt, iż Polska powinna zmienić swoją bardzo emocjonalną postawę w swoich stosunkach z Ukrainą (jak i Rosją), wzorując się na bardziej pragmatycznej postawie Niemiec. Zwrócono uwagę, że pomarańczowa, prozachodnia Ukraina okazała się być, mimo polskich nadziei, bardziej antypolska. Janukowycz, wbrew oczekiwaniom, ze względu na swoją bardziej pragmatyczną postawę, może okazać się szansą na nową erę w polsko-ukraińskich stosunkach.

Należy więc, jak to podkreślał pan Paweł Barteczko, powstrzymać się od wielkich teoretycznych projektów "demokratyzacji zza granicy", pozwalając tym samym Ukrainie iść swoją własną drogą. Konkretnym celem Polski i Niemiec pozostaje zachęcanie Ukrainy do przeciwdziałania korupcji oraz do tego, by jeszcze bardziej ożywić wzajemne stosunki gospodarcze.

Kontakt: Anita Loeser, menedżerka projektów, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: anita.loeser@haus.pl

Wprowadzenie do tematu spotkania przez moderatora, Thomasa Urbana.

Andrzej Brzeziecki wygłosił referat na temat 'Ukraina po wyborach'.

Uczestnicy III Gliwickiego Forum Dyskusyjnego.

Po wysłuchaniu zaproszonych referentów goście wzięli udział w dyskusji.
Tu Paweł Barteczko, Urząd Miejski w Zabrzu.

 

Współorganizator:


Fundacja Konrada Adenauera | www« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej