Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychStrategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015


Budowanie tożsamości, edukacja i pielęgnowanie języka ojczystego to priorytety wypracowane podczas warsztatów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce: "Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015", które odbyły się w dniach 10-12 września br., w Łubowicach/Lubowitz.

Podczas warsztatów liderzy środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce szukali odpowiedzi na pytanie, co musi przedsięwziąć mniejszość niemiecka w Polsce, aby w 2015 roku i w latach następnych aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Polski jako równoprawny partner przy zachowaniu swojej tożsamości kulturowej, a równocześnie zachować funkcję pomostu w stosunkach polsko-niemieckich.

Dyskutowano przede wszystkim o tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia elit intelektualnych, o kierunkach rozwoju szkolnictwa instytucjonalnego i permanentnego. W pracy warsztatowej trenerzy z Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, posługiwali się metodą konsultatywny, której integralną częścią są konsultacje interaktywne nad wypracowanymi materiałami. Tegoroczne spotkanie było kontynuacją warsztatów, które odbyły się w listopadzie 2009.

Warsztaty pt.: "Strategia rozwoju mniejszości niemieckiej w Polsce na lata 2010-2015" w dniach 10-12 września 2010 r., odbyły się w Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, ul. Zamkowa 1-3, w Łubowicach/Lubowitz.

Kontakt: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2,.45-068 Opole, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.

Współorganizator:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej