Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza powiaty, gminy i miejscowości województwa opolskiego do realizacji na swoim terenie spotkań edukacyjnych z zakresu Historii Lokalnej w ramach projektu "Cykl spotkań edukacyjnych na temat historii regionu".


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza powiaty, gminy i miejscowości województwa opolskiego do realizacji na swoim terenie spotkań edukacyjnych z zakresu Historii Lokalnej w ramach projektu "Cykl spotkań edukacyjnych na temat historii regionu".

Celem spotkań będzie poszerzenie wiedzy na temat wielokulturowej historii regionu, wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz rozwijanie poczucia identyfikacji z regionem. Projekt ma się również przyczynić do rozwoju zainteresowania przeszłością regionu oraz wypracowania szczególnie wśród młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności i postawy dążenia do zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego.


Adresatami projektu są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: młodzież, politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo.


Organizatorami spotkań są: władze samorządowe powiatu, miasta lub gminy realizujących projekt na swoim terenie, organizacje mniejszości niemieckiej z danego terenu (DFK) i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Podział zadań pomiędzy parterami realizującymi projekt przedstawia się następująco:
Władze samorządowe na poziomie gminy, miasta lub powiatu:

  1. powołują koordynatora projektu; do zadań koordynatora należy przygotowywanie i rozsyłanie zaproszeń na kolejne spotkania, zapraszanie referentów, rezerwacja i przygotowanie sali na spotkanie, obsługa spotkania, zbieranie tekstów wygłoszonych referatów;
  2. powołują Radę Programową, której zadaniem jest ustalenie tematów i terminów spotkań, nazwisk referentów, listy zapraszanych gości. Tematy i terminy spotkań oraz lista zaproszonych gości musi zostać zaakceptowana przez DWPN;
  3. wydają publikację z przygotowanymi na cele projektu materiałami (m.in. referaty), z dofinansowaniem ze strony DWPN.

Organizacja mniejszości niemieckiej:

  1. współpracuje z samorządem lokalnym przy powołaniu Rady Programowej;
  2. przedstawiciele organizacji biorą udział w pracach Rady Programowej.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej:

  1. finansuje honoraria referentów, poczęstunek dla uczestników spotkania, nagrody konkursowe oraz organizację wycieczki
  2. merytorycznie wspiera koordynatora w realizacji projektu.

Prosimy o  zgłaszanie chęci współpracy, z podaniem osób do kontaktu, u Pani Andrei Halenka, pod nr tel. 77-402-51-05, e-mail: andrea.halenka@haus.pl


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej