Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychJuż w październiku zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym projekcie organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pt: "REGIOnatorium - cykl spotkań warsztatowo - seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce".


Już w październiku br. zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego do udziału w bezpłatnym projekcie organizowanym przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej pt: "REGIOnatorium - cykl spotkań warsztatowo - seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce" organizowanego przez DWPN.

Projekt jest w szczególności skierowany do nauczycieli: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego oraz języka polskiego.

Terminy spotkań warsztatowo-seminaryjnych przedstawiają się następująco:

I grupa:  5.10.2010 r. (wtorek) oraz 12.10.2010 r. (wtorek)

II grupa: 19.10.2010 r. (wtorek) oraz 26.10.2010 r. (wtorek)

III grupa: 21.10.2010 r. (czwartek) oraz 28.10.2010 r. (czwartek)

IV grupa: 8.11.2010 r. (poniedziałek) oraz 15.11.2010  r. (poniedziałek)

Każda grupa uczestniczyć będzie w dwudniowym spotkaniu, w wyżej podanych terminach w godzinach 14.00 - 18.00. Grupa składać się będzie z 15 osób.

Cele projektu:

  • przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, do pracy z dziećmi i młodzieżą pod kątem kreatywnego przekazywania im wiedzy o regionie, i tym samym przygotowania ich do świadomego życia społecznego i obywatelskiego,
  • przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do pracy z młodzieżą w dziedzinie historii swojej ojczyzny lokalnej, różnorodności kulturowej i narodowościowej i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w wielokulturowym regionie Śląska Opolskiego.

Przebieg projektu:

  • dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe
  • spotkania warsztatowo - seminaryjne będą przeprowadzać wybitni znawcy tematyki regionalizmu, a uczestnicy pracować będą m.in. z takimi narzędziami metodycznymi jak: płyta DVD: "Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl", mapa historycznego regionu Górnego Śląska oraz publikacja "Górny Śląsk. 20 historii   z XX wieku"

Powyższe materiały zostaną przekazane nieodpłatnie uczestnikom warsztatów.

Spotkania będą organizowane w siedzibie DWPN w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Program [.doc]

Kontakt oraz szczegółowe informacje: Beata Majnusz, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 05, faks: 077 402 51 15, e-mail: beata.majnusz@haus.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej