Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do wzięcia udziału w konferencji: "Górny Śląsk - Dwujęzyczność jako szansa dla Regionu. Kształcenie językowe oraz wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce", w dniach 3-4 grudnia 2010 r., w Izbicku/Stubendorf.


Szanowni Państwo,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. "Górny Śląsk - Dwujęzyczność jako szansa dla Regionu. Kształcenie językowe oraz wspieranie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce", która odbędzie się w dniach 3 - 4  grudnia 2010 r., w Izbicku / Stubendorf (woj. opolskie)

Uważamy, iż konstruktywna dyskusja nad funkcjonalnością dwujęzyczności powinno być priorytetowym zagadnieniem polityki edukacyjnej każdego państwa, dbającego o różnorakie grupy narodowe i etniczne żyjące na jego terytorium. Aby umożliwić podjęcie rzeczowej dyskusji na temat stanu realizacji dwujęzyczności polsko-niemieckiej w regionie oraz różnic w nauczaniu języka planujemy zorganizowanie owej konferencji. Konferencja ta, będzie umożliwiała przeprowadzenie merytorycznego dyskursu z przedstawicielami instytucji edukacyjnych w Polsce, przedstawicielami mniejszości niemieckiej, naukowcami i metodykami zajmującymi się kwestią dwujęzyczności oraz z gośćmi z zagranicy, którzy przedstawią sposób nauczania języka mniejszości w swoich krajach.

Celem konferencji będzie próba wypracowania modelu edukacji języka mniejszości jako języka ojczystego, uwzględniającego dotychczasowe doświadczenia w tym względzie. Jak również zaczerpnięcie pomysłów i wymienienie się doświadczeniami w tej kwestii z przedstawicielami innych państw europejskich, takich jak Belgia czy Niemcy, w których dwujęzyczność jest akceptowana z powodzeniem od wielu lat i spotyka się z tolerancją i otwartością społeczeństwa.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedyskutowania stanu realizacji dwujęzyczności w regionie, sposobów rozwiązania problemów związanych z niskim poziomem akceptacji dwujęzyczności w regionie oraz zastanowią się nad funkcjonalnością obowiązującego już modelu edukacji języków mniejszości w praktyce życia oświatowego.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy m.in.: praktyków nauczania języka niemieckiego, metodyków, specjalistów do spraw nauczania językowego, aby podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, czy obecny model nauczania języka mniejszości jako języka ojczystego jest funkcjonalny.

W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w naszej konferencji w dniu 3 i 4 grudnia  br. (lub tylko w wybranym dniu), która odbędzie się w Pałacu w Izbicku / Stubendorf przy ul. Stawowej 3. W załączeniu przesyłamy projektowany program konferencji oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa w konferencji, którą prosimy odesłać do dnia 30 listopada br., na adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/2 45-068 Opole

lub na e-mail: malgorzata.jagos@haus.pl.

Program [.doc]

Formularz zgłoszeniowy [.doc]

Uwaga! Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

We wszystkich sprawach związanych z konferencją do Państwa dyspozycji pozostaje p. Małgorzata Jagos, tel.: 77 40 25 105 wew. 108, faks: 77 40 25 115, e-mail: malgorzata.jagos@haus.pl

Z wyrazami szacunku

Rafał Bartek

Dyrektor Generalny

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętnrznych Republiki Federalnej Niemiec i Instytut Goethego w Krakowie.

Oficjalny patronat nad konferencją objęła Pani Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej