Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniu 9 listopada br. odbędzie się V Gliwickie Forum Dyskusyjne nt. "Federalizm, autonomia regionalna, subsydiarność. Samorządy europejskie w dialogu". Organizatorami spotkania są Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera


V Gliwickie Forum Dyskusyjne
"Federalizm, autonomia regionalna, subsydiarność. Samorządy europejskie w dialogu"

9 listopada br. (wtorek), godz. 13:30

sala 007, budynek nr 3,
Nowe Gliwice, ul. Bojkowska 37, Gliwice

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Celem Gliwickiego Forum Dyskusyjnego jest stworzenie regionalnej płaszczyzny dialogu, dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami różnych środowisk - władz lokalnych i regionalnych, polityki, nauki, edukacji, kościoła, mediów, organizacji pozarządowych z województw śląskiego i opolskiego. Punktem centralnym owych spotkań czynimy Gliwice - jako miasto o bogatych dziejach, w których dialog zawsze odgrywał ważne miejsce, a tematykę skupiamy wokół zagadnień dot. historii, ekonomii, polityki, religii, zjawisk społecznych ważnych dla rozwoju regionu i jego mieszkańców, ale także osadzonych w szerszych realiach - np. polsko-niemieckim sąsiedztwie.

Podczas tych kameralnych, bo kilkunastoosobowych, spotkań każdy z uczestników cieszy się takimi samymi prawami, a wymiana myśli, opinii, poglądów następuje podczas swobodnej rozmowy czy dyskusji dyskretnie kierowanej przez moderatora. Wartością dodaną naszej inicjatywy jest zgromadzenie wokół stołu dyskusyjnego przedstawicieli różnych środowisk czy sektorów gospodarki (administracja publiczna, biznes, III sektor), których - często odmienne - poglądy i przekonania wzbogacają wymianę myśli podczas spotkań w ramach Gliwickiego Forum Dyskusyjnego. Tym samym inicjatywa służy zawiązywaniu i umacnianiu kontaktów pomiędzy znaczącymi przedstawicielami różnych kręgów społecznych, co, mamy nadzieję, owocnie wpłynie na jakość i intensywność międzysektorowej i międzybranżowej współpracy.

Pierwsze tegoroczne Gliwickie Forum Dyskusyjne, które odbyło się 30 marca br. i nosiło tytuł: "Koniec pomarańczowej rewolucji. Wpływ wyniku wyborów prezydenckich na Ukrainie na polsko-ukraińskie i niemiecko-ukraińskie relacje i partnerstwo wschodnie" zorientowane było tematycznie wokół przemian na Ukrainie. Rozmowa uczestników była wówczas wspierana przez Thomasa Urbana, korespondenta zagranicznego Süddeutsche Zeitung w Kijowie i Warszawie oraz Andrzeja Brzezieckiego, redaktora naczelnego dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia oraz publicystę Tygodnika Powszechnego. W drugim kwartale tego roku pragniemy podjęliśmy temat chrześcijaństwa w Polsce i w Niemczech, statusu jaki zajmuje w społeczeństwie oraz aktualnych problemów, które go dotykają. Swoje przybycie potwierdzili - jako referent po stronie niemieckiej - p. Uta Raabe, teolog katolicki oraz - po stronie polskiej - p. Artur Sporniak, dziennikarz i redaktor działu religijnego w "Tygodniku Powszechnym".

W ostatnich latach odnotowano w Europie nasilenie ruchów niepodległościowych i autonomicznych. Konflikty społeczne w Kraju Basków i Katalonii w Hiszpanii, zagrożenie rozpadu Belgii czy ruchy autonomiczne na Górnym Śląsku pokazują, że w zintegrowanej Europie tożsamości regionalne są wciąż bardzo ważne. Dlatego zdecydowaliśmy, aby piąte spotkanie z cyklu Gliwickiego Forum Dyskusyjnego odbyło się pod szyldem: "Federalizm, autonomia regionalna, subsydiarność. Samorządy europejskie w dialogu". Ponieważ temat ten ma wymiar europejski, dyskusja odbędzie się nie tylko na temat ruchu autonomii Górnego Śląska, ale dotyczyć będzie również ruchów w innych częściach Europy, w tym w Niemczech. Jako gości specjalnych zaprosiliśmy: dr. Jerzego Gorzelika, przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska, doktora historii sztuki, regionalnego polityka oraz dr Ewę Bojenko-Izdebską, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, pracownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ. Wyrażamy nadzieję, iż podczas spotkania poruszone zostaną kwestie rozwoju i działalności lokalnych ruchów autonomicznych, rola regionalizmu w Niemczech i w Polsce, a także jego wpływ na struktury państwowe w obydwu krajach oraz na życie obywateli. Omówione zostaną również: zasada federalizmu i subsydiarności, rola procesu integracji europejskiej w kontekście autonomii regionów oraz przyszłość współpracy regionalnej w Europie. Nie bez znaczenia dla dyskusji będzie rola regionalizmu i tożsamości regionalnej w prywatnym otoczeniu uczestników Forum.

UWAGA: Spotkanie ma charakter zamknięty.

Kontakt: Aleksandra Bernais, asystentka projektów, tel. 32 2324902 / 4612070, fax: 32 2324901 / 4612071, e-mail: aleksandra.bernais@haus.pl

Współorganizator:


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej