Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXV Seminarium Śląskie odbędzie się w terminie od 29 września do 3 października 2010r., na Zamku w Kamieniu Śląskim, a jego tematem przewodnim będzie: "Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska".


"Traktaty Polsko-Niemieckie z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska" -

XV Seminarium Śląskie

29 września - 3 października 2010 r., Kamień Śląski

XV Seminarium Śląskie odbędzie się w terminie od 29 września do 3 października 2010r., na Zamku w Kamieniu Śląskim, a jego tematem przewodnim będzie: "Traktaty Polsko-Niemieckie z 1990 i 1991 roku i konsekwencje dla Śląska".

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu oraz z Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej XV Seminarium Śląskie, które jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. XV Seminarium Śląskie będzie kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki perspektyw rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Myśl przewodnią tegorocznego Seminarium stanowią rozważania na temat wydarzeń mających miejsce w latach 90tych, zapoczątkowanych przez obalenie muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec oraz demokratyczne przeobrażenia w Polsce, a ich konsekwencji, czyli traktatów polsko-niemieckich, zarówno tym granicznym z 1990r., jak i tym o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku. Celem Seminarium będzie również ukazanie historycznego, politycznego znaczenia traktatów dla Polski, Mniejszości Niemieckiej oraz Śląska oraz ich wpływ na rozwój i kształtowanie się wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami - Polską a Niemcami.

Poprzez XV Seminarium Śląskie chcemy ukazać rolę wydarzeń mających miejsce w latach 90tych w wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców zarówno w mediach, jak i w świadomości społecznej, a poprzez to przybliżyć również kluczowe wydarzenia na przestrzeni relacji polsko-niemieckich, gdyż jedyną drogą do pokonania wzajemnych uprzedzeń i wzajemnej niechęci obu Narodów jest znajomość dziejów wzajemnych stosunków.

Swój udział w XV Seminarium Śląskim potwierdzili m.in.: dr Christoph Bergner - Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Federalnym Ministrze Spraw Wewnętrznych Niemiec, Pełnomocnik Rządu Niemieckiego ds. Mniejszości Narodowych i Wysiedleńców, Minister Tomasz Siemoniak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agnieszka Walter-Drop - Radca - Minister, Zastępca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, prof. dr hab. Jerzy Sułek - Główny Negocjator Traktatów polsko-niemieckich, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii, Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Ryszard Karczmarek, Kierownik Zakładu Historii Śląska, Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Klaus Ziemer, Dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie w latach 1998-2008, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta, Wrocław.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego wygląda następująco:

- środa, 29 września 2010 r.: Traktaty polsko-niemieckie i ich znaczenie dla strony polskiej i niemieckiej
- czwartek, 20 września 2010 r.: Obraz stosunków polsko-niemieckich na poziomie kultury

- piątek, 1 października 2010 r.: Rola Kościoła w stosunkach polsko-niemieckich
- sobota, 2 października 2010 r.: Mniejszości narodowe i etniczne
- niedziela, 3 października 2010 r.: Zwiedzanie Góry św. Anny, zakończenie XV Seminarium Śląskiego

W załączeniu udostępniamy projektowany program tegorocznego XV Seminarium Śląskiego.

Program [.doc]

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Karta potwierdzenia uczestnictwa [.doc]

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

- dla uczestników nienocujących (opłata za 1dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 30,00 zł; uczniowie i studenci:10,00 zł
- dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 80,00 zł, uczniowie i studenci: 40,00 zł.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, BRE Bank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (29.09 - 03.10.2010 r.) w biurze konferencji w godz. 8.00 -9.00.

We wszystkich sprawach dotyczących seminarium do dyspozycji pozostaje:
Piotr Cichoń
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45 - 068 Opole
tel. 077 40 25 105
faks: 077 40 25 115
e-mail: piotr.cichon@haus.pl


Projekt współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Opolskiego

                                                                                                                                        
Projekt
współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania
Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki
Federalnej Niemiec, oraz Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej.

 

Patronat honorowy:Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Patronat Medialny:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej