Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"REGIOnatorium - cykl spotkań warsztatowo - seminaryjnych nt. edukacji regionalnej w teorii i praktyce"


Już wkrótce znajdą państwo na naszej stronie dokładne terminy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie.Spotkania w ramach projektu zaplanowane są w terminie od września br.

Cele projektu:

  • przygotowanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, do pracy z dziećmi i młodzieżą pod kątem kreatywnego przekazywania im wiedzy o regionie, i tym samym przygotowania ich do świadomego życia społecznego i obywatelskiego,
  • przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do pracy z młodzieżą w dziedzinie historii swojej ojczyzny lokalnej, różnorodności kulturowej i narodowościowej i konsekwencjami, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w wielokulturowym regionie Śląska Opolskiego.

 

Przebieg projektu:

  • cztery dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe: nauczyciele będą uczestniczyć w wykładach oraz pracy warsztatowej, których efektem ma być przygotowanie scenariuszy m.in. zajęć edukacyjnych, dni regionalnych, rajdów, wycieczek, projektów uczniowskich, konkursów regionalnych
  • spotkania warsztatowo - seminaryjne będą przeprowadzać wybitni znawcy tematyki regionalnej, a uczestnicy pracować będą m.in. z takimi narzędziami metodycznymi jak: płyta DVD: "Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl", mapa historycznego regionu Górnego Śląska oraz publikacja "Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku"

 

Spotkania będą organizowane w siedzibie DWPN w Opolu przy ul. 1 Maja 13/2

Kontakt oraz szczegółowe informacje: Beata Majnusz, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 77 402 51 05, faks: 077 402 51 15, e-mail: beata.majnusz@haus.pl.

 

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej