Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 3-4 lipca 2010r. odbyło się drugie spotkanie nt.: "Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych" w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej"


Aktywni i zaangażowani Liderzy MN  -  w kierunku zmian!!!

 

W dniach 3-4 lipca 2010r. odbyło się drugie spotkanie nt.: "Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych" w ramach projektu "Kolegium Liderów Mniejszości Niemieckiej", które poświęcone było tematyce praw mniejszości oraz zagadnieniu regionalizmu.

Gośćmi pierwszego dnia w ramach spotkania byli: prof. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz dr Tomasz Wicherkiewic, z Pracowni Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza     w Poznaniu. Profesor Janusz przybliżył uczestnikom prace nad najważniejszą dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 roku, jej główne założenia i korzyści. Doktor Wicherkiewicz przedstawił Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych - jej najważniejsze zapisy, jak również omówił po krótce jej najistotniejsze punkty. Uczestnicy mieli wiele pytań do obu ekspertów, co wywołało żywą i owocną dyskusję. Pan  dr Maciej Borkowski, z Instytutu Śląskiego z Opola przedstawił historie Niemców w Polsce - począwszy od przedstawienia etymologii słowa "Niemcy", powstania plemion germańskich, okres I i II Wojny Światowej, jak również współczesność.  Podczas sobotniego popołudnia odbył się warsztat, który poprowadziła Pani Zuzanna Donath-Kasiura, Referent ds. kultury, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Warsztat poświęcony był zagadnieniu pielęgnowania tożsamości w Kołach DFK, jak również roli jaką mają do spełnienia ich liderzy. Uczestnicy, pełni zaangażowania, chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, co do działalności ich Kół, ich roli w kształtowaniu niemieckiej tożsamości i dbałości o niemiecką kulturę. Najbardziej interesujące okazało się wypracowanie wizji idealnego Koła DFK i zestawienie jej z aktualną sytuacją - wzbudziło to żywą dyskusję. Wspólnie z trenerką zastanawiali się również, gdzie tkwią przyczyny takiego stanu rzeczy - małe zaangażowanie ze strony społeczności, brak zainteresowania, obojętność - i jak można by w przyszłości to zmienić.

Następnego dnia pani prof. Joanna Rostropowicz z Instytutu Historii z Uniwersytetu Opolskiego przybliżyła uczestnikom pojęcie regionalizmu w kontekście przynależności lokalnej, co było doskonałym wprowadzeniem do dalszej dyskusji dotyczącej regionalizmowi w edukacji, jak również szkolnej edukacji historycznej, której gośćmi były: dr Gabriela Jelitto-Piechulik z Instytutu Filologii Germańskiej z Uniwersytetu Opolskiego,  Ilona Wochnik-Kukawska, Dyrektor bilingualnej szkoły w Solarni, jak również Helga Bieniusa, Doradca nauczycieli języka polskiego - kierownik  organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Wicedyrektor Gimnazjum w Zdzieszowicach. Wszystkie Panie pokazały jak w sposób praktyczny - poprzez lekcje, konferencje, konkursy, projekty - realizowane jest zagadnienie regionalizmu w edukacji szkolnej.

 

Spotkanie było doskonałą okazją ku temu, by poszerzyć wiedzę dot. ustawodawstwa względem mniejszości oraz historii, wypracować podczas warsztatu koncepcję rozwoju DFK, jak również  w gronie aktywnych i zaangażowanych osób podyskutować na temat nauczania regionalizmu w szkole. Grupa wykazała się ogromnym zainteresowaniem, jeśli chodzi o zaproponowaną tematyką spotkania, chęcią podjęcia współpracy oraz działania na arenie lokalnej.

Nawiązując do celów projektu: "Kolegium Liderów MN", oraz jego głównych założeń: przygotowania uczestników do sprawnego działania w lokalnych strukturach DFK, aktywizowania innych członków mniejszości niemieckiej, realizowania projektów i aktywnego działania na rzecz własnego środowiska lokalnego, a także czynnego udziału w życiu kulturalnym politycznym i społecznym regionu, jesteśmy przekonani, że zostaną one osiągnięte.

Spotkanie współfinansowane było przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek Dom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej