Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Dom Kultury w Ozimku zorganizowali 18 czerwca br. wernisaż wystawy "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" oraz towarzyszącą wystawie dyskusję.


Wystawa"Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" Prezentacja od 18 czerwca do 9 lipca br.

Uroczysty wernisaż, 18 czerwca br. Dom Kultury w Ozimku ul. Dłuskiego 4, Ozimek

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Dom Kultury w Ozimku zorganizowali 18 czerwca br. wernisaż wystawy "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" oraz towarzyszącą wystawie dyskusję z udziałem ekspertów tematu i świadków historii nt. "Międzywojenne losy Górnego Śląska. Kultura, polityka oraz codzienność na polsko-niemieckiej granicy".

Po raz pierwszy w tym roku - a po raz kolejny od początku trwania projektu - mieliśmy przyjemność zaprezentować wystawę, w ramach której w ciekawy i przystępny sposób przedstawiono historyczną, polsko-niemiecką granicę na Górnym Śląsku. Nasz projekt, który w atrakcyjny i nowoczesny sposób przybliża złożony temat granicy, spotykał się do tej pory z ogromnym zainteresowaniem i został uhonorowany dyplomem uznania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznawanym instytucjom za szczególnie wyróżniające się inicjatywy oraz osiągnięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO).

Czerwcowa prezentacja odbyła się w Domu Kultury w Ozimku i po raz kolejny zgromadziła wielu gości, uczniów, nauczycieli oraz osoby prywatne. Zebranych w sali wystawowej gości serdecznie powitali: dyrektor Domu Kultury - Helena Gruszka oraz Anna Antoniak-Tannenberg - Koordynatorka biura DWPN w Gliwicach. Po przywitaniu gości głos oddano p. Krzysztofowi Ogioldzie, dziennikarzowi Nowej Trybuny Opolskiej, który poprowadził rozmowę nt. "Międzywojenne losy Górnego Śląska. Kultura, polityka oraz codzienność na polsko-niemieckiej granicy". Udział w dyskusji wzięli również: dr Bernard Linek (Instytut Śląski z Opola), Dawid Smolorz (autor wystawy) oraz Krystyna Małczak (świadek historii). Następnie uczestnicy przechadzając się po sali wystawowej Domu Kultury mieli okazję uczestniczyć w projekcji filmu dokumentalnego "Górny Śląsk. Podróż granicą" będącej stałym komponentem naszego "granicznego projektu". W filmową podróż retro, w którą udaliśmy się repliką Mercedesa z 1939 roku, wprowadził nas Dawid Smolorz - autor wystawy, współautor towarzyszącej wystawie publikacji oraz pomysłodawca i przewodnik wycieczek szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej. Producentem filmu jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej a reżyserem Teresa Kudyba.

Wystawę "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" można zwiedzać do 9 lipca w Domu Kultury w Ozimku, ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek.

Dwujęzyczną publikację towarzyszącą projektowi "Na Granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" można zakupić wraz z filmem "Górny Śląsk. Podróż granicą/Oberschlesien. Unterwegs durch die Grenze" w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, Gliwice. Koszt: 45 zł

Kontakt: Sylvia Wzietek, ifa-menedżerka ds. kultury w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. 32 2324902, fax: 32 2324901; e-mail: sylvia.wzietek@haus.pl

Organizatorzy:

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Dom Kultury w Ozimku

Partner:

Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu - "sfinansowano ze środków Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu"

 

O wystawie "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach, miejscach"

W roku 2007 minęła 85. rocznica wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował z tej okazji wystawę pt. Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach będącą opowieścią o codziennym życiu ludzi polsko-niemieckiego pogranicza.

Po burzliwym czasie powstań i plebiscytu jesienią 1921 roku obradująca w Genewie Rada Ambasadorów ustaliła ostateczny przebieg polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku. Zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region miał odtąd funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych. Po ogłoszeniu decyzji o podziale regionu rozpoczęła się "pierwsza górnośląska wędrówka ludów". Do 1924 r. ok. 200.000 mieszkańców dawnego obszaru plebiscytowego zmieniło swoje miejsce zamieszkania. Jedni chcieli pozostać w Niemczech jako niemieccy obywatele, inni pragnęli urzeczywistnić swoje marzenie o polskim Górnym Śląsku. W polsko-niemieckiej kwestii granicznej nie było zwycięzców. Nowe wytyczenie granicy nie zadowoliło żadnej ze stron - przede wszystkim ze względów gospodarczych. Także dla mieszkańców podzielonego regionu nowa granica wiązała się z licznymi problemami.

W ramach operacji, jakiej dotąd nie znał świat, i którą porównać można z podziałem Berlina, w poprzek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - jednej z największych aglomeracji Europy - przeciągnięto granicę wijącą się dosłownie między domami, podwórkami i zakładami przemysłowymi. Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku istniała jedynie 17 lat: od czerwca 1922 r. do września 1939 r. Od 1 września 1939 r. nie ma już "dwóch Górnych Śląsków", lecz skutki podziału są trwalsze niż sama granica. Od 1922 r. Górnoślązacy posiadają różne paszporty, służą w różnych armiach, w sporcie reprezentują różne barwy narodowe. Jednocześnie, choć niemiecki Górny Śląsk przestał istnieć, istnieją nadal niemieccy Górnoślązacy.

Głównym celem wystawy jest przybliżenie szerszym kręgom, przede wszystkim młodzieży, tego prawie całkowicie zapomnianego rozdziału górnośląskiej, a co za tym idzie także wspólnej, polsko-niemieckiej historii. Poprzez wystawę i publikację chcemy zwrócić uwagę nie tylko na dramatyzm sytuacji, w jakiej znaleźli się Górnoślązacy, lecz także - w oparciu o relacje świadków - pokazać, że mimo wielu burzliwych wydarzeń na Górnym Śląsku lat 20-tych i 30-tych możliwe było pokojowe współistnienie Polaków i Niemców, że możliwe było "przekraczanie dzielących granic".

Odwiedzający wystawę będą mogli przenieść się w lata 20-te po to, by wyobrazić sobie, co podział regionu oznaczał dla Górnoślązaków Anno Domini 1922. Z pewnością granica była dla nich początkowo czymś tak samo niewyobrażalnym, jak byłaby dla nas - żyjących tu w początkach XXI wieku. Nasze przedsięwzięcie służyć ma także pobudzeniu i wzmocnieniu świadomości wielokulturowej przeszłości regionu wśród jego dzisiejszych mieszkańców. Historia ta, przede wszystkim jednak historia jak najbardziej pozytywnych kontaktów na poziomie "normalnych obywateli", ciągle jeszcze jest w zbyt małym stopniu obecna w świadomości mieszkańców i życiu publicznym.

Z okazji 85. rocznicy wytyczenia polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotował szereg propozycji projektowych, które w sposób atrakcyjny i nowoczesny przybliżają złożony temat granicy; dokładniej: rzecz dotyczy granicy, jaka na początku XX wieku podzieliła region na polski Górny Śląsk i niemiecki Oberschlesien. Zainteresowanie, z jakim spotkały się wszystkie komponenty "granicznego projektu", utwierdza nas w przekonaniu o ważkości prezentowanego zagadnienia oraz możliwości nowoczesnej narracji w odniesieniu do wydarzeń z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

Partnerzy powstania wystawy:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Muzeum Miejskie w ZabrzuMuzeum w Raciborzu

Muzeum w Tarnowskich Górach

Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Oddział w Gliwicach

Techmex S.A.

Współpraca przy powstawaniu wystawy:

Stowarzyszenie "Artefakty" z Krakowa

Stowarzyszenie "Pro Fortalicium" z Piekar Śląskich

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

Muzeum w Rattingen-Hösel« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej