Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Dom Kultury w Ozimku przeprowadzili 14 (poniedziałek) oraz 22 (wtorek) czerwca br. w ramach prezentacji wystawy "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" dwie wycieczki szlakiem dawnej granicy...


"Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach"

Wycieczka14 oraz 22 czerwca br.

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Dom Kultury w Ozimku przeprowadzili 14 czerwca br. dla śląskiej młodzieży, a 22 czerwca dla młodzieży gminy Ozimek w ramach prezentacji wystawy "Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach" wycieczki wzdłuż granicy wytyczonej w latach 20. XX wieku. Podróż służyła omówieniu historycznego kontekstu granicy, jak i podjęciu tematu tożsamości górnośląskiej czy tolerancji w odniesieniu do złożonej wielokulturowości regionu.

Trasa wycieczki prowadziła przez dawne przygraniczne miejscowości, które w latach 1922-1939 należały do niemieckiej części Górnego Śląska (Gliwice, Zabrze, Zaborze, Biskupice) oraz do części polskiej (Przyszowice, Kończyce, Ruda, Rudzka Kuźnica). W czasie tej krótkiej podróży przekroczono aż dziesięć razy granicę, która w międzywojniu dzieliła nasz region. Po drodze uczestnicy wycieczki natknęli się na kilka przystanków w miejscach szczególnie kuriozalnego wytyczenia owej granicy i wyobrażali sobie, jak brama kopalni mogła funkcjonować jako przejście graniczne, a ogrodzenie zakładu jako granica państwowa. Uczestnicy zobaczyli też miejsca kursowania eksterytorialnego tramwaju oraz zwiedzili przydomowy ogródek, w którym do dziś stoi kamień graniczny z wyrytymi literami "D" i "P". Podczas wycieczki opowiedziano także m.in. w jaki sposób i jakie towary szmuglowano na ówczesnym polsko-niemieckim pograniczu.

 

Poprzez wycieczkę wzdłuż polsko-niemieckiej granicy wytyczonej w latach 20. XX wieku chcemy przybliżyć ten prawie całkowicie zapomniany rozdział historii górnośląskiej, kiedy to zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region przez 17 lat musiał funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych. Zapraszając na wycieczkę chcemy pokazać przede wszystkim codzienność ówczesnych mieszkańców żyjących po obu stronach granicy. Uczestnictwo w wycieczce jest swoistą podróżą w czasie - przeniesiemy się w lata 20. i 30. po to, aby wyobrazić sobie, co taki podział regionu mógł także na co dzień oznaczać dla żyjących wówczas Górnoślązaków. Z pewnością granica była dla nich początkowo czymś tak samo niewyobrażalnym, jak byłaby ona dla nas, żyjących tu w początkach XXI wieku. Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na pozytywny wpływ integracji europejskiej i stopniowy zanik znaczenia granic państwowych, a także swobodę podróżowania w ramach UE.

 

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej


Dom Kultury w Ozimku

Partner:


Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu - "sfinansowano ze środków Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu"« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej